Spolupráce školy s centrem „Slaďme to“

V tomto školním roce jsme navázali spolupráci s centrem podpory spolupráce rodiny a školy „Slaďme to“, do níž jsme zapojili žáky 5. B. 

Pro žáky byly připraveny tři zajímavé programy, dva z nich však z důvodu distanční výuky proběhly v online prostředí. První z nich s názvem „Hrdinové a jejich příběhy“ si kladl za cíl podpořit pozitivního třídní klima, odreagování se z mnohdy nelehkých úskalí distanční výuky, humor, rozvoj spolupráce a vzájemné komunikace. Další program s názvem „Jonathan a R.S.B.“ měL připomenout podstatu šikany, ochranu oběti a možnosti pomoci. Třetí setkání s názvem „Hustej net“ se pak již konalo při prezenční výuce a velice aktuálně zde bylo nastoleno téma, které řešilo rizika sociálních sítí, prevenci kyberšikany a netolismu a také velmi potřebné zásady, jak se zachovat v případě kyberšikany. 

Dle vyjádření samotných žáků byly programy velmi zajímavé a pro většinu přínosné. Potěšilo nás také velmi pozitivní hodnocení našeho třídního kolektivu ze strany lektorů.