Beseda Policie (6.A,B,C)

Všechny 6. třídy se zúčastnily besedy na téma:

Právo, morálka a odpovědnost (cílem je pochopit podstatu pravidel ve společnosti, porozumět rozdílům mezi právem a morálkou, následky porušování pravidel ve společnosti – tresty, sankce, zákazy, apod.)

bezpečně online a bez závislosti.