Scholaris (9.A,B)

Vše na jednom místě a v jednom dni – to může usnadnit získávání informací žákům 9. tříd i rodičům. A jaké informace? O středních školách, učilištích a o situaci na trhu práce v Olomouckém kraji. V rámci orientace v dalších možnostech studia byli velmi rádi, že se letos akce uskutečnila.

 

Co Scholaris přináší?

  • informace o studiu na středních školách pro školní rok 2021/2022
  • přehled o studijních a učebních oborech
  • informace o přijímacím řízení
  • výhled uplatnění zvolených profesí v praxi

 

Kdo se na přehlídce Scholaris prezentuje?

  • školy z příslušných i jiných okresů s nabídkou oborů vzdělávání
  • Pedagogicko-psychologická poradna
  • Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce
  • zástupci firem a hospodářské komory

(zdroj informací Scholaris • SCHOLASERVIS.cz)