Výlet do Světa techniky (9.A,B)

Dne 3. 6. žáci 9. tříd vyrazili na exkurzi do Světa techniky v Ostravě. Žáci si užili 3D film o životě v Tichém oceánu. Měli možnost dozvědět se něco o lidském těle, vyzkoušet si sílu svého hlasu, či se potmě pohybovat prostorem. Přírodovědná expozice jim zase umožnila vcítit se do těla kosatek a podle zvuku tipovat odkud připlouvá potrava. Porovnat vidění různých živočichů, nebo si ověřit znalosti fyzikálních jevů. Nezapomenutelné se také pro ně stalo prostředí samotného ocelového města Dolních Vítkovic. Žáci si celou akci užili a budou mít na co vzpomínat.