Adaptační soustředění (6.A)

Žáci 6. A vyjeli stmelovat třídní kolektiv mimo běžné školní prostředí.  Adaptační soustředění proběhlo v Čekyni u Přerova.  Při procesech vzájemného sbližování a poznávání jsme zjistili, co kdo máme rádi, co nás baví, v čem jsme dobří a hlavně, co máme společného.

Při společných hrách jsme se lépe poznali a zjistili jsme, že je důležité umět vzájemně spolupracovat a pomáhat si, pokud má někdo nějaké omezení.

Nezapomněli jsme ani na milovníky čokolády a opravdu hodně se nasmáli. JJJ

U sportovních aktivit jsme zase poměřili své síly, odhodlanost a zdravou soutěživost. A večer? Na své si přišli dokonce i odvážlivci při oblíbené

stezce odvahy.

Děti i učitelé si ze soustředění dovezli spoustu společných zážitků, nových poznatků a hlavně dobrou náladu!!!