Odpadová olympiáda (6.B)

Název sice nelichotivý, ale akce výborná. To si mohli společně říct žáci naší 6. B s paní učitelkou Řezníčkovou, kteří se v úterý 2. 11. této akce, pořádané Střediskem ekologické výchovy Sluňákov    ve spolupráci s Domem dětí a mládeže, Univerzitou Palackého a technickými službami, zúčastnili.

Děti si prošly stezku v Bezručových sadech. Na ní je čekaly otázky a úkoly na téma třídění a recyklace odpadů, šetrné nakládání s odpady, plasty, papír, sklo, bioodpad a další. V rámci olympiády si děti mohly vyzkoušet také výrobu recyklovaného papíru, dozvěděly se o třídění a recyklaci odpadu ve městě Olomouci a mohly si prohlédnout svozový vůz.

Odpadová olympiáda je tradičně pořádána magistrátem města s cílem podpořit v dětech výchovu k šetrnému nakládání s odpady, jejich šetření a recyklaci. Díky tomuto programu byly všechny zúčastněné základní školy proškoleny v problematice třídění a recyklace.

Naši žáci svou školu reprezentovali výborně a umístili se na krásném třetím (děvčata) a čtvrtém (chlapci) místě z 25 skupin žáků z pěti základních škol. A jako poděkování za skvělé výkony dostali od organizátorů akce drobné upomínkové předměty.

Gratulujeme a děkujeme všem šesťákům za vzornou reprezentaci školy a snahu o co nejlepší výsledek. Věřím, že si den v přírodě užili a těšíme se na další společné vzdělávací akce.