Projekt 72 hodin na naší škole aneb…

   ,,Uklidíme okolí naší školy a postavíme hmyzí hotel!“ 😊 😊 😊

     Tímto názvem jsme zahájili již pravidelný projekt na naší škole, ve kterém můžeme ukázat, že nám současné problémy životnímu prostředí nejsou cizí.  Žáci a žákyně naší školy se ve čtvrtek 12. 10. i v pátek 13. 10. opět zapojili do celorepublikového projektu 72 hodin, kterou organizuje Česká rada dětí a mládeže.

      Žáci a žákyně II. stupně společně se svými vyučujícími zazimovali školní zahradu a jezírko, zasadili darované ovocné stromky a keře. Další ročníky sbírali odpadky v okolí školy.

Nasbíralo se několik pytlů plastového odpadu, nedopalků, prázdných lahví atd.

     Jako každoročně nás svým nadšením uklízet a budovat podpořili i žáci I. stupně, kterým se pohyb na čerstvém vzduchu, spojený s užitečnou prací na školním pozemku, určitě líbil. Pod vedením paní učitelky Kubici společně vybudovali hmyzí hotel ,,Hilton,,

    Děkuji všem za aktivní přístup a poděkování patří i pak všem kolegyním a kolegům, kteří se do práce aktivně zapojili a byly tak dětem zářným příkladem.

    Ti nejaktivnější pracanti dostanou drobnost jako vzpomínku na zapojení se do projektu.

Romana Řezníčková a Anna Kubica, vedoucí projektu