Dentální hygiena (3.třídy)

Ve středu 25. října proběhla ve všech třetích třídách beseda na téma „Dentální hygiena“.

Studentky lékařské fakulty měly pro děti připravený poučný a zajímavý program.

Každý žák si přinesl svůj zubní kartáček, aby si názorně mohl vyzkoušet, zda ho umí správně držet.

Třeťáci si zopakovali, jak se čistí zuby, jak má vypadat kvalitní kartáček a jaký dodržovat správný postup při čistění chrupu, jak často zubní kartáček měnit atd.

Závěrem si děti vyzkoušely samy vyčistit zuby svým vlastním kartáčkem a pak použily indikátor plaku, který odhalil, jestli byly zuby správně vyčištěny.

Celá hodina byla zajímavá a v rámci prevence přínosná.