Vítání občánků (4.B)

Žáci 4.B měli možnost přivítat nejmenší občánky našeho města.

Recitačním a pěveckým pásmem za doprovodu  kytary zpestřili již tak slavnostní atmosféru  

Vítání občánků, které proběhlo v obřadní síni olomoucké radnice.

Zapsala: B. Vrbová