Battlefield

Žáci devátých tříd se účastnili dne 18. a 19. 4. soutěže Battlefield v lanovém centru Proud. Byla vytvořena tři družstva po šesti žácích, která zdolávala jak lanové překážky ve výškách, tak připravené úkoly na zemi. Stanoviště prověřovala jejich vzájemnou spolupráci, vědomosti týkající se operace Antimony probíhající během 2. světové války a...

Ukliďme Česko (7.C)

I přes nepříznivé počasí jsme se i letos zúčastnili již 10. ročníku celorepublikové akce Ukliďme Česko. Oblékli jsme si čepice, šály, zimní bundy a samozřejmě pracovní rukavice, vzali pytle a pustili se do sbírání odpadků v okolí školy. Nejdříve jsme uklidili dětské hřiště v těsné blízkosti naší školy a pak se pustili...

Velikonoce (4.A)

Ve středu 5. dubna navštívila třída 4. A Klášter dominikánů. Tématem naší návštěvy byly Velikonoce. Žáci se seznámili s tím, proč jsou Velikonoce pro křesťany nejdůležitějším svátkem v roce. Na Květnou neděli se symbolicky naznačuje, že „následujeme Pána na cestě jeho utrpení a účastníme se jeho kříže, abychom dostali také podíl na...

Jaderná elektrárna Dukovany a Přečerpávající vodní elektrárna Dalešice

Poslední školní den před Velikonocemi zavítali žáci devátého ročníku na exkurzi do Jaderné elektrárny Dukovany a Přečerpávající elektrárny Dalešice. Informační centra byla vybavena zajímavými předměty včetně zmenšených modelů elektráren, kde byl hezky znázorněn proces a fungování výroby elektřiny. Žáci se shodli, že největší zážitek měli z prohlídky útrob jaderné elektrárny pomocí...

Noci s Andersenem (4.A)

Z úterý 4. 4. na středu 5. 4. strávili žáci 4. A noc ve škole. Program Noci s Andersenem byl tematicky zaměřený na dílo a život H. Ch. Andersena. Žáci si vyslechli rozhovor se spisovatelem, získali základní informace o Dánsku a Kodani. Lovení perel s Malou mořskou vílou proběhlo ve vlnách bazénu. Poté...

„Talkshow o odpadech“

Jak nakládat s odpady a jejich tříděním se mohli dozvědět naši žáci v zábavné a zároveň i poučné Talkshow v kině Metropol, kterou pro ně a ostatní žáky olomouckých škol připravil odbor městské zeleně a odpadového hospodářství a odbor školství ve spolupráci s neziskovou společností EKO-KOM, a.s. město Olomouc. Vystoupily...

Příběh středověkých iniciál (5.B)

Workshop s názvem Příběh starověkých iniciál navštívili 29. března žáci 5.B třídy. Konal se v krásných prostorách Vlastivědného muzea v Olomouci a jeho lektorkou byla historička a výtvarnice Mgr. Markéta Poskočilová. Poutavým způsobem vrátila žáky do období středověku a seznámila je s tím, jak náročným, nákladným a dlouhodobým procesem vznikala v písařských dílnách kniha....

„Žabka Bufinka“  – Malovaná příroda (2.C)

Ve středu 29. března 2023 navštívily druhé třídy DDM na Jánského ulici. Paní lektorky si pro ně připravily program, který nesl název „Putování žabky Bufinky“. Děti tak měly příležitost dozvědět se mnoho zajímavých poznatků ze života žab, například kolik druhů se u nás vyskytuje a jak se od sebe odlišují....

Jarní sběr papíru

Dnešní den byl kouzelně aprílový. Ráno jsme začínali se sběrem za velké bílé chumelenice, pak ale vysvitlo sluníčko a vesele jsme pokračovali dál. Ani toto hravé počasí však naše fanoušky neodradilo a statečně nosili balíky malé i velké, lehounké i velmi těžké, pěšky i autem, na vozíčku i na dvoukoláku....

Návštěva knihovny (1. A)

V pátek 24.3.2023 žáčci 1.A absolvovali první společnou návštěvu v olomoucké knihovně. Zde se seznámili s chodem knihovny a pověděli si, za jakých podmínek si lze z knihovny knihy půjčit. Děti měly možnost nahlédnout do dětského i dospělého sektoru knih. Paní knihovnice měla pro děti připravené knihy na prohlížení. Tahle aktivita děti velice zaujala,...