Projekty a granty

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

 

Název projektu Digitálně a interaktivně
Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0030
Zahájení projektu 1. 9. 2014
Ukončení projektu     31. 7. 2015
Popis projektu: Přispění k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků škol pro využívání moderních digitálních technologií ve výuce.
Realizátor: ART ECON – Střední škola, s.r.o.
Spolurealizátoři: Mgr. Miroslav Dvořák

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Olomouckého kraje.

 

Název projektu ZŠ Olomouc – Nedvědova jako šance pro integraci sociálně znevýhodněných žáků
Registrační číslo CZ.1.07/1.2.2702.0005
Zahájení projektu 1. 8. 2013
Ukončení projektu     31. 12. 2014
Popis projektu: Zavedení modernějších forem výuky s cílem zvýšit konkurenceschopnost sociokulturně znevýhodněých žáků ve školském systému. Zřízení odborného poradentského pracoviště pro práci školního psychologa a speciálního pedagoga.
Realizátoři: Mgr. Pavel Pala; Mgr. Miroslav Dvořák.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

Název projektu PROSTOR PRO VŠECHNY
Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1139
Zahájení projektu 1. 3. 2011
Ukončení projektu     31. 8. 2013
Popis projektu: Zkvalitnění a zefektivnění výuky prostřednictvím nových výukových metod.
Realizátoři: Mgr. Gerd Dimmroth, Mgr. Pavel Pala
Spolurealizátoři: Mgr. Dagmar Kováčová, Mgr. Jana Mašová, PaedDr. Marie Bazgerová,
Mgr. Jana Sedláčková, Mgr. Alece Hovadíková, Mgr. Jana Joklová,
Mgr. Barbora Vamberská, Mgr. Ivana Munclingerová,Mgr. Jitka Zdařilová,
Mgr. Miroslava Hradilová, Mgr. Františka Dvořáková, Mgr. Lenka Waclawiková,
Mgr. Šárka Peřinová, PaedDr. Antonín Pospíšek, Mgr. Marcela Petrencová,
Mgr. Jan Novák, Mgr. Lenka Dimmrothová

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

 

Název projektu Inovace výuky angličtiny s podporou informačních technologií
Registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0129
Zahájení projektu 1. 9. 2011
Ukončení projektu     30. 6. 2013
Popis projektu: Praktická výuka informačních technologií, angličtiny a rozvoj prezentačních a argumentačních dovedností žáků 8.-9. tříd základních škol.
Realizátor: Občanské sdružení EUFORALL.
Spolurealizátoři: Mgr. Šárka Peřinová, Mgr. Lenka Dimmrothová

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

Název projektu Model respektujícího žákovského parlamentu
Registrační číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0027
Zahájení projektu 1. 5. 2011
Ukončení projektu     31. 12. 2012
Popis projektu: Zavádění modelu respektujícího žákovského parlamentu (RŽP) na základní školy v ČR. RŽP cíleně vychovává žáky k vzájemné toleranci, respektu, obraně lidských práv a k mezikulturní citlivosti.
Realizátoři: Občanské sdružení GEMINI vzdělávací sekce Centrum demokratického učení.
Spolurealizátoři: Mgr. Lenka Waclawiková, Mgr. Lenka Dimmrothová, Mgr. Gerd Dimmroth