Školní rok 2018/2019


Organizace vyučování

Pondělí Úterý – Pátek
1. vyučovací hodina  8.00 – 8.45  8.00 – 8.45
2. vyučovací hodina  8.55 – 9.40  8.55 – 9.40
3. vyučovací hodina 10.15 – 11.00 10.00 – 10.45
4. vyučovací hodina 11.10 – 11.55 10.55 – 11.40
5. vyučovací hodina 12.05 – 12.50 11.50 – 12.35
6. vyučovací hodina 13.00 – 13.45 12.45 – 13.30
7. vyučovací hodina  xxxxx 13.35 – 14.20
8. vyučovací hodina  xxxxx 14.25 – 15.10
9. vyučovací hodina  xxxxx 15.20 – 16.05

 

 

Organizace školního roku 2018/2019

Zahájení šk. roku pondělí 3. září 2018
Podzimní prázdniny pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
Vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2018 – středa 2. ledna 2019
Ukončení I. pololetí čtvrtek 31. ledna 2019
Pololetní prázdniny pátek 1. února 2019
Jarní prázdniny pondělí 11. března – neděle 17. března 2019
Velikonoční prázdniny čtvrtek 18. dubna 2019
Ukončení II. pololetí pátek 28. června 2019
Letní prázdniny sobota 29. června – neděle 1. září 2019

Třídní schůzky

1. čtvrtletí pondělí 5. listopadu 2018
2. čtvrtletí pondělí 7. ledna 2019
3. čtvrtletí pondělí 8. dubna 2019
4. čtvrtletí pondělí 3. června 2019

 

V 1. a 3. čtvrtletí se třídní schůzky konají v čase:
1. stupeň 16.30 hodin
2. stupeň 17.00 hodin.

 

Ve 2. a 4. čtvrtletí jsou třídní schůzky konzultační v čase
od 16.00 do 18.00 hodin.