Termín zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

 

Výsledky zápisu pro školní rok 2020/2021

Výsledky zápisu do 1. ročníků

středa 1. dubna 2020 – středa 8. dubna 2020 

Upřednostňujeme elektronické přihlášky k zápisu ve SkolaOnLine, bude dostupné od 1. dubna 2020

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/nedvedova/KWE015_PrihlaskaZS.aspx

 

Vyplněnou přihlášku možno zaslat:

  • Datovou schránkou adresa schránky školy msimf38
  • Elektronicky s doplněným elektronickým podpisem na adresu: dvorak@zsnedvedova.cz
  • Poštou na adresu školy
  • Osobně v průběhu školy v čase 8.00 – 12.00

Pro ty co nemají možnost získat přihlášku elektronicky je možnost osobní návštěvy v pátek 3. dubna od 13.00 do 18.00 a ve středu 8. dubna od 9:00 do 12:00.

 

Povinná školní docházka – zápis

 

K zápisu jsou povinní se dostavit zákonní zástupci dětí narozených v termínu od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, kteří současně ještě neplní povinnou školní docházku. Současně i zákonní zástupci dětí, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky.

 

Spádovost

 

Do naší základní školy se přednostně přijímají děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou č. 2/2017.

 

Ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny 2 první třídy s celkovým počtem 56 žáků. 

 

Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odklad však musí zákonný zástupce požádat v době zápisu, nejpozději tedy do 30. dubna 2020.

 

Formuláře pro zápis:

pouze pokud nemůžete využít registraci online. https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/nedvedova/KWE015_PrihlaskaZS.aspx

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Kriteria

Pokud máte další dotazy kontaktujte: Mgr. Miroslava Dvořáka, dvorak@zsnedvedova.cz