Název projektu

Inovace výuky angličtiny s podporou informačních technologií

Registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0129
Zahájení projektu 1. 9. 2011
Ukončení projektu     30. 6. 2013
Popis projektu Praktická výuka informačních technologií, angličtiny a rozvoj prezentačních a argumentačních dovedností žáků 8.-9. tříd základních škol.
Realizátoři: Občanské sdružení EUFORALL.
Spolurealizátoři: Mgr. Šárka Peřinová, Mgr. Lenka Dimmrothová