Projekty

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Název projektu Šance pro všechny III
Registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018968
Zahájení projektu 1. 4. 2021
Ukončení projektu     31. 3. 2023
Popis projektu Poskytnout odbornou personální podporu mateřské škole a základní škole

především v oblasti práce s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

logo eu

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo eu