Projekty

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Název projektu Šance pro všechny na ZŠ a MŠ Olomouc, Nedvědova 17 III
Registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018968
Zahájení projektu 1. 4. 2021
Ukončení projektu     31. 3. 2023
Popis projektu Poskytnout odbornou personální podporu mateřské škole, základní škole a školní
družině. Podpořit pedagogy základních školy ve zvyšování kvality jejich každodenní
práce při vzdělávání a výchově žáků.