Školní jídelna

Školní jídelna je součástí subjektu Základní a Mateřské školy Olomouc, Nedvědova 17, příspěvková organizace.

Obědy vyvážíme i do dalších základních škol (SŠ a ZŠ DC 90, SCIOŠKOLA OLOMOUC, ZŠ A MŠ Olomouc – Holice, ZŠ a MŠ BLATEC).

Jídelní lístek: www.strava.cz.

Přihláška k odběru stravy pro děti / žáky

Přihláška k odběru stravy pro školní rok 2023/2024 je zde.

Úhrada stravného Stravné je možné uhradit:

  • Inkasem z účtu
  • Jednorázovým   příkazem
  • Složenkou na účet ŠJ (ŠJ složenky nevydává)

STRAVNÉ SE HRADÍ ZÁLOHOVĚ NA MĚSÍC NÁSLEDUJÍCÍ. NEPLACENÍ STRAVNÉHO JE DŮVODEM PRO VYŘAZENÍ ZE STRAVOVÁNÍ.

Informace o platbě na www.strava.cz nebo na telefonním čísle školní jídelny (viz kontakty).

 

Odhlašování obědů

Odhlašování obědů je možné i přes internet a telefon.

 

Zásady provozu ŠJ

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o školním stravování a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován dle platných receptur a zásad dodržování spotřebního koše a zdravé výživy.

 

Provoz školní jídelny Provozní doba 6:00 – 14:30.

 

Výdejní doba

Pro cizí strávníky do jídlonosičů     11:30 – 11:45

Děti a zaměstnanci   11:45 – 14:00

Poznámka: Je zakázán odběr do skleněných nádob, vydáváme stravu pouze do jídlonosičů.

Vstup do jídelny je dovolen pouze stravujícím se žákům. Rodiče čekají na své děti v šatně.

Žáci nesmí vynášet jídlo z jídelny.

Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna

V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.

Vnitřní řád ŠJ ZDE.

Aktuálních cena obědů platná od 1. 9. 2022 ZDE.

Dotazy a připomínky Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s vedoucí.