Školní jídelna

 

Školní jídelna je součástí subjektu Základní a Mateřské školy Olomouc, Nedvědova 17, příspěvková organizace.

Obědy vyvážíme i do dalších základních a mateřských škol.

 

Jídelní lístek: www.strava.cz.

 

Přihláška k odběru stravy

Přihláška k odběru stravy pro školní rok 2022/2023 je zde.

 

Úhrada stravného

Stravné je možné uhradit:

  • Inkasem z účtu
  • Jednorázovým   příkazem
  • Složenkou na účet ŠJ (ŠJ složenky nevydává)

STRAVNÉ SE HRADÍ ZÁLOHOVĚ NA MĚSÍC NÁSLEDUJÍCÍ. NEPLACENÍ STRAVNÉHO JE DŮVODEM PRO VYŘAZENÍ ZE STRAVOVÁNÍ.

Informace o platbě na www.strava.cz nebo na telefonním čísle školní jídelny (viz kontakty).

 

Odhlašování obědů

Odhlašování obědů je možné i přes internet a mobilní telefon.

 

Zásady provozu ŠJ

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o školním stravování a hygienickými předpisy.

Jídelníček je sestavován dle platných receptur a zásad dodržování spotřebního koše a zdravé výživy.

 

Provoz školní jídelny

Provozní doba 6:00 – 14:30

 

Výdejní doba

Pro cizí strávníky      11:30 – 11:45

Děti a zaměstnanci   11:45 – 14:00

Poznámka: Je zakázán odběr do skleněných nádob, vydáváme stravu pouze do jídlonosičů. Vstup do jídelny je dovolen pouze stravujícím se žákům. Rodiče čekají na své děti v šatně. Žáci nesmí vynášet jídlo z jídelny.

 

Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna

V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.

 

Vnitřní řád ŠJ ZDE.

 

Aktuálních cena obědů platná od 1. 9. 2022 ZDE.

 

Dotazy a připomínky

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s vedoucí.