Školní rok 2023/24

 

 Organizace vyučování Pondělí Úterý – Pátek
1. vyučovací hodina  8.00 – 8.45  8.00 – 8.45
2. vyučovací hodina  8.55 – 9.40  8.55 – 9.40
3. vyučovací hodina 10.15 – 11.00 10.00 – 10.45
4. vyučovací hodina 11.10 – 11.55 10.55 – 11.40
5. vyučovací hodina 12.05 – 12.50 11.50 – 12.35
6. vyučovací hodina 13.00 – 13.45 12.45 – 13.30
7. vyučovací hodina  xxxxx 13.35 – 14.20
8. vyučovací hodina  xxxxx 14.25 – 15.10
9. vyučovací hodina  xxxxx 15.20 – 16.05

Třídní schůzky

1. čtvrtletí / 1. – 5. třídy Pondělí 6. 11. 2023 / 16.30 – 18.00 hodin.
1. čtvrtletí / 6. – 9. třídy Pondělí 6. 11. 2023 / 17.00 – 18.30 hodin.
2. čtvrtletí / 1. – 9. třídy Pondělí 8. 1. 2024 / 16.00 – 18.00 hodin.
3. čtvrtletí / 1. – 5. třídy Pondělí 15. 4. 2024 / 16.30 – 18.00 hodin.
3. čtvrtletí / 6. – 9. třídy Pondělí 15. 4. 2024 / 17.00 – 18.30 hodin.
4. čtvrtletí / 1. – 9. třídy Pondělí 3. 6. 2024 / 16.00 – 18.00 hodin.
Prázdniny
Zahájení šk. roku pondělí 4. září 2023
Podzimní prázdniny čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023
Vánoční prázdniny sobota 23. prosince 2023 – úterý 2. ledna 2024
Ukončení I. pololetí úterý 31. ledna 2024
Pololetní prázdniny pátek 2. února 2024
Jarní prázdniny pondělí 4. března – neděle 10. března 2024
Velikonoční prázdniny čtvrtek 28. března 2024
Ukončení II. pololetí pátek 28. června 2024
Letní prázdniny sobota 29. června – neděle 1. září 2024