Název projektu

Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji

Popis projektu cílem dotačního programu je podpora děti z rodin ohrožených chudobou a materiální a potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci formou dotace/příspěvku na zajištění bezplatného školního stravování v Olomouckém kraji