Název projektu

Model respektujícího žákovského parlamentu

Registrační číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0027
Zahájení projektu 1. 5. 2011
Ukončení projektu     31. 12. 2012
Popis projektu Zavádění modelu respektujícího žákovského parlamentu (RŽP) na základní školy v ČR. RŽP cíleně vychovává žáky k vzájemné toleranci, respektu, obraně lidských práv a k mezikulturní citlivosti.
Realizátoři: Občanské sdružení GEMINI vzdělávací sekce Centrum demokratického učení.
Spolurealizátoři: Mgr. Lenka Waclawiková, Mgr. Lenka Dimmrothová, Mgr. Gerd Dimmroth