Školní dopravní tým

Vznik školního dopravního týmu

Doprava v okolí škol v ranních špičkách je trvale rostoucím problémem všech měst ČR. V některých městech došlo na začátku 21. století během 10-12 let k trojnásobnému nárůstu podílu cest do školy autem. Situace se tak stává neudržitelnou. Pokud je ráno v okolí školy velký provoz, podněcuje to další cesty autem, protože rodiče se bojí o bezpečí svých dětí v hustém provozu. Tím pádem se situace o to více horší.

Školní plán mobility (ŠPM) má snahu tento nepříznivý vývoj měnit. Je to dlouhodobý plán na několik let, jehož cílem je dosažení bezpečného, zdravého a šetrného dopravení dětí do školy a ze školy. Mimo to řeší i důležitý prvek výchovy žáků k samostatnosti a odpovědnosti za sebe i své prostředí. Do ŠPM jsou zapojeni jak žáci, tak také pracovníci škol, rodiče a dopravní specialisté. Mezi hlavní cíle patří snížení objemu automobilové dopravy související s cestami do školy a ze školy.

Školní plán mobility byl pro ZŠ Nedvědova pořízen statutárním městem Olomouc za aktivitu školy v projektu Bezpečné cesty do školy. Jedná se o pilotní ŠPM financovaný městem, na který navazuje vytvoření Školního dopravního týmu. Žáci, kteří projevili zájem o zařazení do Školního dopravního týmu, budou společně s vedoucím týmu aktivně připravovat akce pro žáky školy, které by mohly pozitivně ovlivnit každodenní cestu do školy. Cesta do školy a ze školy totiž může být zábavná, neboť existuje několik dopravních prostředků, které se dají využít (kolo, koloběžka, skateboard apod.)

Vedoucí týmu a koordinátor ŠPM na ZŠ Nedvědova je Mgr. Matěj Chalupný, který sám denně využívá kolo pro cestu do školy a ze školy.

zdroj: ZŠ Nedvědova, Olomouc, Školní plán mobility, 2021

Výtvarná činnost – bezpečná cesta do školy (leden 2022)

Několik dobrovolníků z řad pátého, šestého a sedmého ročníku se s chutí zapojilo do podzimní/zimní výtvarné činnosti spojené s problematikou bezpečné cesty do škol. Jejich úkolem bylo znázornit okolí školy a vyznačit místa, na kterých vnímají potencionální nebezpečí (srážka chodce s cyklistou či autem apod.) Úkol zněl jasně – nechte maximální prostor pro svou kreativitu – a tento úkol byl u všech výtvarných skupin splněn! Žáci se nezávisle shodli nad místem s vyšším rizikem nebezpečí, kterým je podle nich vjezd pro motorová vozidla, a který je povolen pouze pro zásobování školní jídelny a případný vjezd pro zaměstnance školy či doručovací službu. Jako návrh na řešení napadlo žáky nechat nainstalovat zpomalovací retardér, a to nejen pro příjezdovou cestu pro motorová vozidla, ale také na cyklostezku, která onu příjezdovou cestu křižuje. Zúčastnění žáci věří, že retardéry by snížily rychlost aut i cyklistů a tím pádem zvýšily dobu pro reakci na případné nebezpečí.