O škole

52728589052228cbca400800Provoz školy byl zahájen v roce 1976. Od 1. ledna 1995 má škola právní subjektivitu. V současné době se žáci učí v 19-ti třídách, 12 na 1. stupni a 7 na 2. stupni. V průměru je v jedné třídě 22 žáků.

Výuka na naší škole probíhá podle osnov školního vzdělávacího projektu „Prostor pro všechny“, s prvky blokového vyučování a střídáním nejrůznějších forem práce. Vyučování v nižších třídách 1.stupně respektuje psychologické a hygienické potřeby žáka (pitný režim dle potřeby dítěte, možnost aktivního prožití přestávek, vnímání osobnosti každého dítěte a akceptace jeho přirozených potřeb).2005020305

Od 1. třídy mají žáci možnost výuky cizího jazyka. Od 3. třídy pokračují děti ve výuce cizího jazyka a od 7. třídy si mohou zvolit druhý cizí jazyk. Na 2. stupni jsou žáci na výuku jazyků v každém ročníku rozděleni do skupin podle znalosti jazyka.

Ve škole funguje pro žáky 1. až 4. tříd školní družina od 6.00 do 17.30 hodin.

Škola má několik dobře vybavených odborných učeben, včetně dvou počítačových, které využívají i žáci 1.stupně.

Jako jediná základní škola v olomouckém okrese máme vlastní krytý bazén. Děti mají již od první třídy jednu hodinu týdně odbornou výuku plavání.

Školu zřizuje Statutární město Olomouc.

Rozpočet školy na rok 2024 je ZDE.

Střednědobý výhled rozpočtu školy na rok 2025 a 2026 je ZDE.

Vnitřní oznamovací systém zaměstnanců organizace ZDE.