Školní družina

 

Provoz ŠD

Provoz školní družiny je od 6.00 do 17.30 hodin.

Děti přicházejí do školní družiny od 6.00 do 7.30 hodin. Od 7.40 je již otevřena škola.

Zákonný zástupce si dítě vyzvedává ze ŠD do 13.30 hodin nebo až po 14.45 hod. (z důvodu režimu ŠD => vycházka mimo budovu ŠD).

Dítě může jít ze ŠD samo domů (pravidelně) pouze pokud je to uvedeno v zápisovém lístku nebo pokud o to zákonný zástupce písemně požádá (mimořádně).

Dítě nemůže být odesláno ze ŠD družiny samo domů pouze na základě telefonické omluvy. JE NUTNÁ PÍSEMNÁ OMLUVA podepsaná zákonným zástupcem s uvedeným datem.

Dítě může být svěřeno (vydáno) jiné osobě (než je uvedeno v zápisovém lístku) pouze na základě písemné žádosti podepsané zákonným zástupcem s uvedeným datem.

 

Oběd
Dětí chodí se ŠD na oběd do školní jídelny.

Obědy musí přihlásit zákonný zástupce u účetní školní jídelny.

Při odběru se dítě prokazuje čipem (je vydán po přihlášení obědů). Čip musí mít každý den dítě s sebou.

 

Oblečení do ŠD

Je vhodné dítěti dát do ŠD na převleční starší kalhoty popřípadě tepláky (dle uvážení rodičů).

Pokud školní družina pořádá mimořádnou akci s rizekem většího ušpinění dětí, jsou o tom zákonní zástupci informováni dopředu.

 

Pitný režim ve ŠD

Děti po vycházce (ve 14.45 hodin) dostávají pití připravené ve školní jídelně. V letních měsících je to voda se sirupem, v chladnějších dnech teplý čaj. Pití je vydáváno do donesených plastových hrníčků (popřípadě lahví na pití do školy).

Jde o pití navíC, které není součástí obědu a tak ŠD vybírá na pitný režim 100 Kč na celý školní rok.

 

Příspěvek na činnost ŠD

ŠD vybírá na činnost (sportovní vybavení, hračky, materiál pro rukodělné práce) v 1. pololetí školního roku 300 Kč.

POKUD MÁTE MOŽNOST přinést dětem papír na volné kreslení i z jedné strany použitý, budeme rádi.

 

Režim ŠD

Čas  Činnost
 6.00 – 7.20 Příchody dětí, odpočinek na polštářcích, tiché povídání, stolní hry, lehké cvičení.
 7.20 – 7.55 Pobyt na školním hřišti před vyučováním, hry dle volby dětí. Odchod do vyučování.
 11.45 – 13.30 Po vyučování relaxace dětí na školním dvoře. Hygiena, oběd. Odpolední klid s klidnou hrou,
četba na pokračování.
 13.30 – 14.45 Zájmová a rekreační činnost – vycházky.
 14.45 – 15.00 Pitný režim, slučování oddělení.
 15.00 – 16.00 Zájmové kroužky ŠD. Příprava na vyučování. Hry a zábavy dle individuální volby dětí.
 16.00 – 17.30 Rekreační činnost. Úklid oddělení.

 

Kroužky ŠD ve školním roce 2023/24

PONDĚLÍ: 15.00 – 16.30 FLORBAL (1.-2. TŘÍDA), VEDOUCÍ: MARTIN FINK
ÚTERÝ: 15.00 – 16.40 MINIHÁZENÁ (1.-2. TŘÍDA), VEDOUCÍ: JOLANA ŠVANDOVÁ
STŘEDA: 15.00-16.20 VÝTVARNÝ KROUŽEK (OD 2.TŘÍDY), PŘÍSPĚVEK NA MATERIÁL 200KČ, VEDOUCÍ: MONIKA SPÁČILOVÁ
STŘEDA: 15.00-16.15 PLAVÁNÍ (OD 2.TŘÍDY), VEDOUCÍ: GITA JEŘÁBKOVÁ
ČTVRTEK: 15.00-16.30 MINIHÁZENÁ (3.-5.TŘÍDA), VEDOUCÍ: JOLANA ŠVANDOVÁ