Světová škola

 

Vizitka naší školy

Naše škola je místem, kde se spojuje vzdělávání s péčí o životní prostředí a zdravý životní styl. I když se nacházíme uprostřed sídliště, žáci mají k dispozici zahradu s nově vysazeným ovocným sadem, jezírkem a venkovní učebnou. Naše škola také využívá vlastní krytý bazén pro zlepšení fyzické kondice a celkového zdraví.

 

Jsme součástí ekologických iniciativ a projektů. Vzděláváme naše žáky o udržitelnosti, recyklaci a ochraně životního prostředí. Každý rok se žáci školy zapojují do ekologických akcí Ukliďme Česko a 72 hodin, během nichž zvelebují školní zahradu i okolí naší školy.

 

V rámci projektu Škola bez odpadu jsme zahájili třídění bioodpadu a kompostování jako první etapu uzavřeného cyklu jídla ve škole.

 

Chceme, aby se témata globálního vzdělávání stala více součástí života školy. Přímá práce na projektu spojeném s globálními tématy je nejlepší cestou, jak seznámit děti s aktuálním děním a ukázat jim možnosti, jak problémy a výzvy můžou řešit.

Oznámení

 

S hrdostí oznamujeme, že se naše škola uchází o prestižní titul „Světová škola“. Toto ocenění je pod záštitou MŠMT, Ministerstva zahraničních věcí České republiky a OSN Česká republika.

 

Jedním z cílů je podnítit u žáků zájem o globální výzvy a problémy, o ochranu životního prostřední a přírody. Chceme, aby děti dokázaly těmto tématům porozumět a nebyly lhostejné k tomu, co se kolem nich děje.

 

Snažíme se rozvíjet odpovědnost žáků ve vztahu k sobě, k druhým i k okolnímu světu.

 

Podporujeme přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opíráme se o jednoduchou metodologii tří kroků:

uč se – zjišťuj – jednej

 

Děti bereme jako aktivní členy společnosti, kteří přijímají odpovědnost za sebe a svou budoucnost.

 

Sledujte novinky a události, které přineseme během našeho úsilí o toto prestižní ocenění.

 

Světový tým ZŠ Nedvědova

10. prosince 2023

Vánoce bez odpadu

 

V neděli 10. 12. se na výstavišti Flora konala akce Vánoční zpomalení aneb udržitelné Vánoce bez odpadu s účastí žáků naší školy Nedvědova Olomouc. Cílem bylo nejen sdílet myšlenky na ekologičtější oslavy vánočních svátků, ale také zapojit žáky do praktických aktivit spojených s výrobou ekologických vánočních ozdob.

 

Žáci, kteří v našem stánku pracovali jako dobrovolníci, měli za úkol pomáhat malým návštěvníkům s výrobou ozdob a přáníček. Materiály, které byly k dispozici, byly pečlivě vybrány s ohledem na jejich ekologický dopad. Konkrétně se jednalo o výrobu kaprů ze skořápek ořechů, zdobená dřevěná kolečka a keramické dekorace na stromeček, přáníčka s ozdobami z recyklovaného balicího papíru.

 

Mladší žáci vysvětlovali příchozím návštěvníkům důvody, proč je důležité při oslavách Vánoc myslet i na menší produkci odpadu a ekologii. Informovali o možnostech recyklace a využívání obnovitelných materiálů. Starší žáci prokázali neuvěřitelné nasazení u SWAPu a vysvětlování, jak SWAP funguje.

 

Každý účastník přinese nějakou věc, kterou by chtěl vyměnit, a může si vybrat a vzít něco, co ho zaujme od jiných účastníků. Zamezuje se tím plýtvání a vyhazování věcí, které ještě někomu jinému mohou posloužit, třeba i jako dárek pod stromeček. Pavilon E byl plný vánoční atmosféry s důrazem na ekologii.

 

V dalších stáncích jsme mohli vidět výrobky bez obalu, přírodní kosmetiku, ručně vyráběné svíčky ze včelího vosku, výrobky ze dřeva, ručně šité boty nebo krmítka pro ptáčky ze šišek. Nechyběla ani živá hudba, občerstvení a výborná káva.

 

Celá akce byla vynikajícím příkladem toho, jak škola může podporovat vzdělávání v oblasti udržitelnosti a zároveň zprostředkovat praktické dovednosti. Žáci ukázali, že i malé kroky směrem k udržitelnosti mohou mít velký dopad, a vytvořili tak prostředí, které podporuje odpovědný přístup k ochraně naší planety nejen během Vánoc, ale i po celý rok.

30. listopadu 2023

Pozvánka na předvánoční zpomalení

 

Jsme žáci základní školy a chceme dokázat, že Cíle udržitelného rozvoje, které jsou ambiciózním plánem OSN, nejsou vyhrazeny jen dospělým. Aktivně se zajímáme o to, co se ve světě děje. Diskutujeme o tématech, jako jsou změna klimatu, chudoba, ochrana životního prostředí, šetření energiemi nebo udržitelná spotřeba a uhlíková stopa. Nebojíme se ptát na obtížné otázky a hledat odpovědi, které mohou přispět k lepšímu porozumění globálním výzvám.

 

Zvolili jsme si několik témat projektů, které pomohou tyto cíle plnit. Jedním z nich je zapojení do projektu Škola bez odpadu, kde jsme zahájili třídění bioodpadu a kompostování jako první etapu uzavřeného cyklu jídla ve škole. Dále jsme letos vysadili ovocný sad na školní zahradě, a i nadále se snažíme zvelebovat okolí naší školy.

 

Aktuálně se naším tématem stávají ekologicky udržitelné Vánoce. Položili jsme si otázku Proč si letošní Vánoce a rituály nezpestřit něčím užitečným a správným? Pokud i vás toto téma zajímá, přijďte se inspirovat 10. prosince od 9 do 16 hodin na Floru Olomouc do pavilonu E, kde se koná přehlídka lokálních dílen a tvořivých dílniček s názvem Předvánoční zpomalení na Floře. V rámci této akce, kterou pořádá Iniciativa Olomouc SWAPuje a EKO koutek, bude mít naše škola stánek, kde si můžete vyrobit udržitelné vánoční ozdoby, krmítka pro ptáčky z šišek a také získat informace a tipy jak na šetrné Vánoce. Zkusme společně letos udělat něco jinak.

 

Těší se na světový tým ZŠ Nedvědova

19. října 2023

Mezinárodní den stromů

 

Dne 19. a 20. října si žáci 4. A a 5. A připomněli Mezinárodní den stromů, který se slaví ve více než 40 zemích světa. Tyto tematické dny měly za cíl žáky seznámit s významem stromů pro naši planetu a zároveň otevřít globální téma kácení a vypalování tropických deštných pralesů kvůli výrobě palmového oleje nebo prodeji drahého exotického dřeva.

 

V úvodu si děti zopakovaly důležitost stromů pro život na Zemi, části stromů a jejich funkce. Dále jsme řešili aktuální problémy, kterým stromy čelí v České republice např. napadení kůrovcem, monokultury nebo lesní požáry. Vysvětlili jsme si různé role, které stromy hrají v ekosystémech, od čištění vzduchu a udržování biodiverzity, až po regulaci klimatu.

 

Další hodina byla věnována problematice kácení tropických deštných pralesů. Žáci se dozvěděli, jakou rychlostí pralesy mizí, jaké důsledky to má pro životní prostředí a především živočichy, kteří v těchto oblastech žijí. Žáci měli za úkol zjistit, zda je na obalech od jejich svačin uvedeno, zda obsahují palmový olej, což vedlo k diskusi, které výrobky tento olej obsahují a které ne. Hledali jsme také důvody, proč některé firmy od používání palmového oleje ustoupily a jiné ho stále používají. Diskuse se vedla také o tom, jak my můžeme ovlivňovat něco, co se děje na opačné straně planety.

 

Vrcholem celé akce bylo vysazení třídního stromu na školní zahradě. Naším třídním stromem se stala hrušeň, kterou si žáci sami zasadili. Touto činností jsme si připomněli, že důležité je chránit stávající stromy, ale také přispět k jejich obnově.

 

Tyto tematické aktivity k Mezinárodnímu dni stromů nás povzbudily k aktivnímu zapojení do ochrany planety. Věříme, že podobné akce nám pomohou vytvořit udržitelnější budoucnost pro všechny stromy na naší planetě.

29. září 2023

Výlet Sluňákov

 

Když jsme dorazili do Sluňákova, byli někteří žáci, kteří místo dosud nenavštívili, překvapeni zajímavou nízkoenergetickou stavbou s travnatou střechou, po které jsme se mohli procházet, a to byl teprve začátek.

 

Po svačině v trávě jsme se vydali na naučnou stezku, kde jsme objevovali tabule s informacemi o místní fauně a flóře a také o zajímavých stavbách, které se v krajině nacházejí. Jako první jsme navštívili Rajskou zahradu rostlin a živočichů, která vypadá jako monumentální socha lodi v krajině. Tuto stavbu navrhl výtvarník František Skála.

 

Vnitřní část zahrady v sobě skrývá atmosféru zastaveného času. Žáky nejvíce zaujala fontána ve tvaru stromu. Ti, kteří měli u sebe zápisníky si fontánu nakreslili tužkou, jiní si ji vyfotili. Děti si také prohlédly bylinkovou zahrádku a různé druhy rostlin, které tam rostly.

 

Po prohlídce Rajské zahrady jsme došli kolem řeky Moravy k Lesnímu chrámu, jehož autorem je Miloslav Fekar. Lesní chrám z dubových prken vypráví o putování Slunce. Na lavicích uvnitř chrámu si děti našly datum svého narození a zjistily, jaký mají podle keltského kalendáře, přiřazen strom a povahu.

 

Cestou na Sluneční horu jsme si také prohlédli Kouzelný les poznání, Kouzelný les zvuků, Kouzelný les pocitů. Nakonec jsme dorazili na Sluneční horu, autora Miloše Šejny. Sluneční hora nabízí výstup na strmý travnatý vrchol, ale také prozkoumání přítmí jejího nitra.

 

Uprostřed nitra hory se nachází studnice a nad vrcholem hory jsou umístěny dva zvony, které si mohly děti pomocí barevných stuh rozeznít. Na stěnách jeskyně děti objevovaly polodrahokamy, krápníky i mušle. Během naší návštěvy hory, vládla tajemná atmosféra.

 

Posledním místem, kolem kterého jsme se už pomalu vraceli, bylo ohniště zlaté spirály.

 

Během dne jsme ušli několik kilometrů, nasávali jsme krásy přírody, a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. Tento výlet byl skvělým způsobem, jak strávit den v přírodě a relaxovat od každodenního shonu.

Cíle udržitelného rozvoje

 

Jaké jsou cíle udržitelného rozvoje, můžete zjistit v přiloženém souboru:

Cíle udržitelného rozvoje