Žákovský parlament

Žákovský parlament (dále jen ŽP) je voleným orgánem žáků. Volba dvou zástupců třídy do ŽP probíhá na začátku školního roku. Své zástupce si vybírají žáci 5. – 9. tříd. Zástupci třídy jsou voleni na dva školní roky. ŽP vede koordinátor . Zasedání  probíhá každé úterý od 14 hodin v klubovně ŽP. Zástupce třídy přichází na zasedání s podněty třídy, kterou zastupuje a informuje během třídnických hodin spolužáky o projednávaných problémech a akcích.

Zástupci mohou po dohodě přijít s podněty za vedením školy. Z jednání je pořizován zápis, který je vystaven na dohodnutém místě.

Mezi hlavní náplň práce školního parlamentu patří:

  • organizování akcí pro ostatní žáky
  • řešení problémů ve škole a zlepšování klimatu i prostředí školy
  • svou činnost prezentuje ve školním rozhlase, THC(třídnických hodinách) a na nástěnkách …Náš parlament pracuje již desátým rokem a za tuto dobu proběhlo spoustu vydařených akcí, které se v průběhu let opakují. Zapojujeme se i do charitativních akcí – každoročně pomáháme FN Olomouc a v roce 2015-2016 jsme se poprvé zúčastnili akce „Sněhuláci pro Afriku“.

Vaše dotazy zasílejte na e-mailovou adresu: parlament@zsnedvedova.cz

52728589052228cbca400800

Společné akce ŽP

Zápis z adaptačního kurzu

Cílem adaptačního kurzu bylo stmelit vztahy. Hráli jsme hry, které byly silně spojené s tímto cílem. A vždy poté, co jsme danou hru dohráli, tak jsme si měli říct, proč jsme tu danou hru hráli a zda splnila svůj účel. Určitě to svůj účel splnilo. Také jsme probrali téma, co chceme tento rok stihnout. Velice jsme se nasmáli a těšíme se na tento školní rok.

Zápisy ze zasedání

Zde se budou nacházet zápisy ze zasedání, které vždy po měsíci obmněním. Můžete si přečíst, co se v ŽP událo nebo co se připravuje.

 

Zápis ze zasedání k termínu 16.10.

Na dnešním zasedání jsme začali plánovat akci, která se bude v blízké době konat. Později jsme mluvili o akcích a některé i odpadly. Řešili jsme celkové rozvržení akce. Řešili jsme také detaily akce jako místo a datum. Na konci zasedání jsme si řekli postřehy k akci a tím také skončilo celé zasedání.

 

Zápis ze zasedání k termínu 6.11.

Ze začátku našeho zasedání jsme pořešili nadaci Sidus. Poté jsme si řekli, jak nám to v parlamentu vyhovuje.

 

Zápis ze zasedání k termínu 13.11.

Dneska jsme řešili jednu akci, ale akci jsme brzo dořešili, tak jsme si zahráli malou hru  a hned jsme začali řešit Jarmark.

Vytvořili členové žákovského parlamentu