Žákovský parlament

Žákovský parlament (dále jen ŽP) je voleným orgánem žáků. Volba dvou zástupců třídy do ŽP probíhá na začátku školního roku. Své zástupce si vybírají žáci 5. – 9. tříd. Zástupci třídy jsou voleni na dva školní roky. ŽP vede koordinátor . Zasedání  probíhá každé úterý od 14 hodin v klubovně ŽP. Zástupce třídy přichází na zasedání s podněty třídy, kterou zastupuje a informuje během třídnických hodin spolužáky o projednávaných problémech a akcích.

Zástupci mohou po dohodě přijít s podněty za vedením školy. Z jednání je pořizován zápis, který je vystaven na dohodnutém místě.

Mezi hlavní náplň práce školního parlamentu patří:

  • organizování akcí pro ostatní žáky
  • řešení problémů ve škole a zlepšování klimatu i prostředí školy
  • svou činnost prezentuje ve školním rozhlase, THC(třídnických hodinách) a na nástěnkách …Náš parlament pracuje již desátým rokem a za tuto dobu proběhlo spoustu vydařených akcí, které se v průběhu let opakují. Zapojujeme se i do charitativních akcí – každoročně pomáháme FN Olomouc a v roce 2015-2016 jsme se poprvé zúčastnili akce „Sněhuláci pro Afriku“.

Vaše dotazy zasílejte na e-mailovou adresu: parlament@zsnedvedova.cz

52728589052228cbca400800

Společné akce ŽP

Přespání ve škole

23.11. až 24.11. se konalo mezi členy parlamentu přespání ve škole. Prvně jsme začali plánovali akce. Když jsme doplánovali akce, tak si většina pochutnala na večeři. Poté jsme se vrhli na různé aktivity. Po aktivitách jsme byli všichni unavení a rozhodli jsme se pořádně vyspat.

Zápisy ze zasedání

Zde se budou nacházet zápisy ze zasedání, které vždy po měsíci obmněním. Můžete si přečíst, co se v ŽP událo nebo co se připravuje.

 

Zápis ze zasedání k termínu 8.1.

Na zasedání jsme nejprve zhodnotili průběh minulého roku a tím byl rok uzavřen. Načali jsme téma konference, která se bude konat v průběhu několika následujících měsíců. Proběhlo také hodnocení výzdoby tříd, kde byli zvoleni i vítězové.

 

Vytvořili členové žákovského parlamentu