Výuka online

24. 3. 2020 / 12:30

Výuka probíhá přes internet

1. stupeň (1. – 4. třídy) – třídní učitelky zadávají přáci žákům prostřednictvím rodičů (zákonných zástupců) a díky zpětné vazbě od rodičů se snaží efektivně „dávkovat“ učivo a úkoly žákům.

1. stupeň (5. třídy) – třídní učitelky zadávají práci žákům přes Microsoft Teams, popřípadě kontaktují rodiče přes jejich emaily.

2. supeň (6. – 9. třídy) – komunikace se žáky bude probíhá přes systém Microsoft Teams, který již žáci využívali. S totu technologií se žáci sžili velice rychle a nečiní jim problémy.

Na 1. stupni učitelé kounikují převážně přes rodiče žáků, na druhém stupni přímo se žáky. Získáváme zpětnou vazbu od rodičů nebo přímo od žáků. Zadávané učivo je přiměřené = pokud žák 2. stupně pracuje a řeší zadané úkoly, trvá mu práce do školy ve všední dny většinou 2 hodiny.

Učitelům se podařilo spojit se a zapojit do práce většinu žáků školy (96 %). Nemáme kontakt přibližně na 10 žáků 1. stupně a 10 žáků 2. stupně.

Narazili jsme na jeden drobný problém, se kterým se žáci potýkají. Zpětné nahrávání vypracovaných úkolů do systému MS Teams. Podrobný návod zde:  WordPdf.

Pokud by někdo ze zákonných zástupců narazil na nějaký problém, může kontaktovat třídního učitele, učitele jednotlivých předmětů (přes email), vedení školy (přes školní email) nebo zavolat do školy a nechat vzkaz s konataktem na sebe. Kancelář školy funguje ve všední dny od 8.00 do 13.00 hodin.

16. 3. 2020 / 11:15

Učitelé připravili materiály pro výuku a procvičování.

1. stupeň (1. – 5. třídy) – komunikace bude probíhat přes emaily zákonných zástupců žáků. Prosíme všechny zákonné zástupce, aby co nejdříve přes email kontaktovali třídní učitelku (viz stránka „KONTAKTY„) = sdělili jí email, na který se má obracet s úkoly pro žáky.

2. supeň (6. – 9. třídy) – komunikace s žáky bude probíhat přes systém Microsoft Teams, který již využíváme. Nyní potřebujeme, aby každý žák 2. stupně neprodleně emailem kontaktoval svou třídní učitelku / třídního učitele (viz stránka „KONTAKTY„) a potvrdil, že je „na příjmu“ a má přístup do Teams. Další komunikace učitelů s žáky již bude probíhat přes uvedený systém.

Návod jak se přihlásit do Microsoft Teams -> ve Wordu, v pdf.

Pokud budou mít žáci problém s přihlášením do systrému, mohou napsat na email miroslav.dvorak@zsnedvedova.cz nebo lenka.winterova@zsnedvedova.cz.

Máme informace, že je systém Teams i Škola online přetížen a funguje hůře. Potřebujeme, aby žáci / rodiče „prokontaktovali“ emailem třídní učitele. Pokud by online systémy nešly, budeme hledat jiné komunikační kanály (asi ten email nebo web).