COVID – 19 / Výuka online

22. 10. 2020 (11.30)

Třídní schůzky

Třídní schůzky uskutečníme tentokrát ONLINE (přes počítač).

Rodiče (zákonní zástupci) žáků dostanou od třídních učitelek emailem odkaz, prostřednictvím kterého se budou moci přihlásit na počítači do „online třídní schůzky“. Nejdříve se budou řešit společné záležitosti (třídní učitel/ka se všemi rodiči). Následně pak mohou probíhat (kdo bude potřebovat) individuální pohovory (třídní učitel/ka a jeden rodič).

Třídní schůzky připravíme v těchto termínech a časech:

1. – 3. třídy / pondělí 9. listopadu / 16.00 – 17.00 hodin

4. – 5. třídy / úterý 10. listopadu / 16.00 – 17.00 hodin

6. – 7. třídy / pondělí 9. listopadu / 17.00 – 18.00 hodin

8. – 9. třídy / úterý 10. listopadu / 17.00 – 18.00 hodin

K třídní schůzkám systémem ONLINE přistupujeme na základě současného stavu pandemie Covid. Schůzky budeme takto organizovat poprvé a jsme si vědomi, že se nemusí obejít bez drobných technických potíží, které se mohou projevit na straně školy, ale i na straně rodičů.

Prosíme rodiče o trpělivost. Pokud by se něco nepodařilo, kontaktujte třídní učitelky emailem.

Doufáme, že to společně zvládneme.

Těšíme se pak na osobní setkání s rodiči ve „zdravé“ době.

21. 10. 2020 (8.00)

Změna výdeje obědů

Vzhledem k počtu přihlášených strávníků na dny 20.-23.10. došlo k posunutí výdeje obědů na dobu 10:45-11:15 hodin.

Mgr. Pavel Pala

ředitel školy

20. 10. 2020

Vyjádření k testování na COVID-19 (Česká lékařská společnost JEP)

Vyjádření k nejasnostem v souvislosti s povinností testování na COVID-19 uvedeno ZDE.

Na webových stránkách školy zveřejněno na základě žádosti  Krajského úřadu Olomouc – Odboru školství a mládeže.

15. 10. 2020 (9.45)

Omezení provozu školní jídelny Nedvědova 17

Ředitel školy rozhodl o omezení provozu školní jídelny Nedvědova 17 v době 14.10.-19.10.2020 z důvodu karanténních opatření u dvou pracovnic jídelny. Provoz jídelny bude obnoven v úterý 20.10.2020 takto:

Mgr. Pavel Pala, ředitel školy

15. 10. 2020 (9.30)

Nárok na ošetřovné

Ministerstvo práce a sociálních věci vydalo manuál jak řešit žádost o ošetřovné.

Podrobné informace uvádí na svých webových stránkách: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne.

13. 10. 2020 (11.30)

Uzavření základních škol pro žáky od středy 14. 10. 2020

Od středy 14. 10. 2020 (včetně středy – ne jak uvedl pan premiér na tiskové konferenci od půlnoci 14. 10.) nařídila vláda v rámci boje s Covidem žákům základních škol „distanční“ (domácí) výuku. Výuka potrvá minimálně do pátku 23. 10. 2020. Od pondělí 26. 10. do pátku 30. 10. budou podzimní prázdniny. Následně v pondělí 2. 11. by se žáci základních škol měli vrátit do lavic (pokud se současná zdravotní situace zlepší).

Domácí výuka

Pro žáky 1. až 3. tříd budou připravovány materiály k výuce, které budou zasílány rodičům (zákonným zástupcům) žáků. Vyučující žáků ve spolupráci s vyučujícími informačních technologií nabídnou rodičům internetový seminář, na kterém budou prezentovat možnou podporu domácí výuky. Snahou školy je dohodnout se s rodiči na způsobu a rozsahu domácí výuky mladších školáků. Tak abychom to všichni společně zvládli.

Žáci 4. a 5. tříd budou pracovat z domu prostřednictvím systému Teams pod vedením především svých třídních učitelek. V systému je nyní vytvořen přehled úkolů, který je lehce k nahlédnutí. Může sloužit rodičům jako kontrola toho, jak jejich děti pracují.

Žáci 6. až 9. tříd budou pracovat z domu prostřednictvím systému Teams pod vedením vyučujících 2. stupně. Každý předmět má vytvořenu skupinu Teams. V klíčových předmětech bude každý týden několik hodin on-line (přímé povídání vyučujícího s žáky), do které se musí zapojit všichni žáci. Ostatní předměty se budou vyučovat systémem zápisů do sešitu nebo zadáváním úkolů ke zpracování, vypracováním pracovních listů atd.

V systému je nyní vytvořen přehled úkolů, který je lehce k nahlédnutí. Může sloužit rodičům jako kontrola toho, jak jejich děti pracují.

Domácí výuka je pro žáky základních škol v době krize povinná. Pokud se nebudou účastnit výuky, musí donést (po příchodu do školy na řádnou výuku) omluvenku.

Pokud někdo nemá technické podmínky pro výuku on-line, dostaví se každé úterý od 11.00 do 11.15 hodin pro úkoly do školy (okno s nápisem „Domácí výuka“). Žákům devátých ročníků připravujících se na přijímací zkoušky na střední školu bude zapůjčen počítač.

Provoz školní družiny a školní jídelna

Školní družina i školní jídelna bude po dobu domácí výuky všech žáků základní školy a po dobu prázdnin (minimálně do  30. 10. 2020) mimo provoz.

Opatřením platným od 14. 10. se ruší opatření platné od 12. 10. (zveřejnili jsme 9. 10. 2020) => střídává výuka ve škole se ruší a nahrazuje ji úplný přechod žáků základních škol na domácí výuku.

9. 10. 2020 (10.45)

Výuka žáků 2. stupně od 12. 10. 2020

Střídavá výuka

Od pondělí 12. 10. 2020 nařídila vláda žákům 2. stupně základních škol „střídavou výuku“. Žáci budou chodit do školy jeden týden a druhý týden budou mít domácí výuku.

Žáci 7. a 8. tříd budou mít od 12. 10. do 16. 10. 2020 domácí výuku. Do školy pak budou chodit od 19. 10. do 23. 10. 2020. Od pondělí 26. 10. do pátku 30. 10. 2020 budou mít žáci podzimní prázdniny. Pokud bude omezení zrušeno, bude od pondělí 2. 11. probíhat klasická výuka ve škole / pokud nebude zrušeno, budou mít žáci od pondělí 2. 11. 2020 další týden domácí výuky.

Žáci 6. a 9. tříd budou od 12. 10. do 16. 10. 2020 chodit do školy. Domácí výuku pak budou mít od 19. 10. do 23. 10. 2020. Od pondělí 26. 10. do pátku 30. 10. 2020 budou mít žáci podzimní prázdniny. Po prázdninách přijdou žáci v pondělí 2. 11. do školy. Pokud nebude zrušeno opatření střídavé výuky, budou mít žáci od pondělí 9. 11. 2020 další týden domácí výuky.

Žáci mají povinnost se vzdělávat i formou domácí výuky. Pokud k tomu nemají technické podmínky, nahlásili to (nebo nahlásí) třídní učitelce. Tito žáci si pak v úterý (v týdnu domácí výuky) od 11.00 do 11.15 hodin vyzvednou ve škole zadání domácí práce v tištěné podobě. Zadání jim vydá tajemnice školy pře okno (žáci nebudou vstupovat do školy). Okno bude označeno nápisem „Zadávání úkolů“.

Žáci mají i v průběhu domácí výuky zajištěny obědy ve školní jídelně. Žáci si mohou v době domácí výuky přijít pro obědy do jídlonosičů a to od 10.45 do 11.00 hodin nebo mohou v jídelně poobědvat a to v době od 11.00 do 11.45 hodin. Odhlašování obědů na určitý den je možně nejpozději předchozí pracovní den do 10.00 hodin.

Další případné informace bude škola zveřejňovat prostřednictvím těchto webových stránek.

9. 10. 2020 (10.15)

Výuka HV a TV od 12. 10. 2020

Od pondělí 12. 10. 2020 je zrušena výuka plavání i na 1. stupni ZŠ. Žáci 1. stupně budou mít místo plavání klasickou tělesnou výchovu (pokud to kapacita tělocvičny dovolí) nebo budou mít náhradní výuku.

Ostatní pravidla pro výuku Tv a HV se němění => platí původní nařízení (viz informace z 5. 10. 2020).

2. 10. 2020

Výuka HV a TV od 5. 10. 2020

Od pondělí 5. 10. 2020 omezila vláda výuku Hv a Tv na základních školách. Rozhodnutí vlády podrobně vymezuje a doplňuje
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci  č. 1/2020 ze dne 1. 10. 2020

  1. stupeň

Hv – hodiny hudební výchovy budou probíhat, ale nebude se v nich zpívat. Je možné probírat teorii, rytmy nebo něco podobného, kde se nezpívá.

Rozhodnutí může změnit pouze MIROSLAV (Dvořák – nebo někdo jiný z vedení školy).

TV – tělesná výchova bude zatím probíhat bez omezení.

Plavání – zatím bude probíhat bez omezení (v případě zdravotních problémů žáků škola výuku omezí).

 

  1. stupeň

Hv – hodiny HV budou probíhat, ale nebude se v nich zpívat. Je možné probírat teorii, rytmy nebo něco podobného, kde se nezpívá.

TV a plavání – na 2. stupni ZŠ nemohou probíhat žádné sportovní aktivity. Vyučující zajistí náhradní výuku. Přípustná je pomalá fyzicky nenáročná procházka.

22. 9. 2020 (11.00)

Ředitelské volno na pátek 25. 9. 2020

Vedení školy neuvažuje o vyhlášení ředitelského volna v pátek 25. 9. 2020.

18. 9. 2020

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Od pátku 18. 9. vzniká povinnost nošení roušek (zakryté dýchací cesty – rouškou, případně respirátorem) ve společných vnitřních prostorách budov + žáci 2. stupně a zaměstnanci, kteří se dostávají do kontaktu s žáky 2. stupně, musí mít roušku i ve třídách při výuce.

Pro všechny zúčastněné (žáky i vyučující) je to opatření nepříjemné a proto se jej snažíme (zvláště v tomto  počasí) kompenzovat => například častým (neustálým) větráním. V průběhu velkých přestávek otevíráme školní dvůr pro žáky 2. stupně (za předpokladu dodržování dostatečných odstupů).

Mnoho žáků ovšem do školy chodí „univerzálně“ oblečeno => na horní část těla si oblečou nátělník a na něj mikinu. Přijdou takto do školy a v mikině sedí celé vyučování (nemohou ji sundat, protože pod ní mají jen nátělník). Tento způsob oblékání nepřispívá k jejich zdraví a pohodě ve třídě.

9. 9. 2020

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Od čtvrtka 10. 9. vzniká povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách budov. Žáci proto budou vstupovat do školy pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest (rouškou, případně respirátorem). Ve třídách a v učebnách tato povinnost NEVZNIKÁ.

26. 8. 2020 / 14:30

Opatření (od 1. 9. 2020) v souvislosti s COVID – 19

Naše škola postupuje dle platných zákonných ujednání.

Provoz školy je upravován především dle doporučení ministerstva školství (podrobnosti ZDE) – manuálu „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19“ (k dispozici v horní části stránek ministerstva školství – viz odkaz).

Přehled opatření:

  • Hygienická opatření – dostatek dezinfekčních prostředků ve třídách na WC a u vstupu školy; úklid společných prostor + jejich dezinfekce i v průběhu vyučování.
  • Organizační opatření – žáci se nebudou střěhovat do jiných učeben (pokud to nebude nutné – tělocvična, učebny PC atd); budou omezeny některé mimoškolní akce (soutěže, návštěvy dovadel atd.).
  • Aktualizace kontaktů na zákonné zástupce – každý žák dostane vytištěny kontaktní údaju, které jsou uvedeny ve školní matrice a provede jejich kontrolu a aktualizaci.

Pokud se situace ve městě Olomouc výrazně nezmění (nezhorší) nebo nám to nebude nařízeno, nebudeme vyžadovat používání roušek ve škole.

Škola nemá povinnost zjišťovat příznaky onemocnění COVID – 19 u žáků nebo zaměstnanců školy.

Pokud se ovšem u žáka projeví některý z příznaků onemocnění COVID – 19 (například i kašel), bude žák přesunut do izolace školy + bude kontaktován zákonný zástupce, který si žáka neprodleně vyzvedne.

Jestliže žák trpí chronickým onemocněním, které má stejné projevy jako onemocnění COVID – 19, musí o tom donést informaci potvrzenou ošetřujícím lékařem. Pokud tak neučiní, nebude mu umožněna výuka ve škole.

30. 6. 2020 / 12:00

Ukončení výuky Online

Naše škola se zaměřuje na výuku informatiky a to v několika oblastech. Mimo jiné je to i oblast elektornické kominikace. Díky tomu jsme byli schopni v rámci covidové krize do týdne od uzavření škol pro žáky spustit výuku online a to na jedné společné platformě (Microsoft Teams). Podařilo se nám doškolit učitele, sjednotit požadavky a nastavit vnitřní kontrolu náročnosti požadovaných úkolů.

Změnu prezenční výuky na distanční jsme provedli rychle a efektivně. Tento trend jsme pak dokázali udržet po celou dobu distanční výuky (jako jedna z velmi mála škol v Olomouci a okolí).

Někteří učitelé informatiky působili i jako konzultanti a poradci výuky online pro olomoucké základní školy, střední školy a gymnázia.

Na případnou další výuku online jsme dobře připraveni.

24. 3. 2020 / 12:30

Výuka probíhá přes internet

1. stupeň (1. – 4. třídy) – třídní učitelky zadávají přáci žákům prostřednictvím rodičů (zákonných zástupců) a díky zpětné vazbě od rodičů se snaží efektivně „dávkovat“ učivo a úkoly žákům.

1. stupeň (5. třídy) – třídní učitelky zadávají práci žákům přes Microsoft Teams, popřípadě kontaktují rodiče přes jejich emaily.

2. supeň (6. – 9. třídy) – komunikace se žáky bude probíhá přes systém Microsoft Teams, který již žáci využívali. S totu technologií se žáci sžili velice rychle a nečiní jim problémy.

Na 1. stupni učitelé kounikují převážně přes rodiče žáků, na druhém stupni přímo se žáky. Získáváme zpětnou vazbu od rodičů nebo přímo od žáků. Zadávané učivo je přiměřené = pokud žák 2. stupně pracuje a řeší zadané úkoly, trvá mu práce do školy ve všední dny většinou 2 hodiny.

Učitelům se podařilo spojit se a zapojit do práce většinu žáků školy (96 %). Nemáme kontakt přibližně na 10 žáků 1. stupně a 10 žáků 2. stupně.

Narazili jsme na jeden drobný problém, se kterým se žáci potýkají. Zpětné nahrávání vypracovaných úkolů do systému MS Teams. Podrobný návod zde:  WordPdf.

Pokud by někdo ze zákonných zástupců narazil na nějaký problém, může kontaktovat třídního učitele, učitele jednotlivých předmětů (přes email), vedení školy (přes školní email) nebo zavolat do školy a nechat vzkaz s konataktem na sebe. Kancelář školy funguje ve všední dny od 8.00 do 13.00 hodin.

16. 3. 2020 / 11:15

Učitelé připravili materiály pro výuku a procvičování.

1. stupeň (1. – 5. třídy) – komunikace bude probíhat přes emaily zákonných zástupců žáků. Prosíme všechny zákonné zástupce, aby co nejdříve přes email kontaktovali třídní učitelku (viz stránka „KONTAKTY„) = sdělili jí email, na který se má obracet s úkoly pro žáky.

2. supeň (6. – 9. třídy) – komunikace s žáky bude probíhat přes systém Microsoft Teams, který již využíváme. Nyní potřebujeme, aby každý žák 2. stupně neprodleně emailem kontaktoval svou třídní učitelku / třídního učitele (viz stránka „KONTAKTY„) a potvrdil, že je „na příjmu“ a má přístup do Teams. Další komunikace učitelů s žáky již bude probíhat přes uvedený systém.

Návod jak se přihlásit do Microsoft Teams -> ve Wordu, v pdf.

Pokud budou mít žáci problém s přihlášením do systrému, mohou napsat na email miroslav.dvorak@zsnedvedova.cz nebo lenka.winterova@zsnedvedova.cz.

Máme informace, že je systém Teams i Škola online přetížen a funguje hůře. Potřebujeme, aby žáci / rodiče „prokontaktovali“ emailem třídní učitele. Pokud by online systémy nešly, budeme hledat jiné komunikační kanály (asi ten email nebo web).