COVID – 19 / Výuka online

2. 1. 2022 (14.30)

Změny v testování od 3. ledna 2022.

Hlavní změnou je frekvence testování. Do 17. ledna 2022 se žáci testují 2x týdně a to v pondělí a ve čtvrtek, v dále pak již jen 1x týdně (pokud nebude opatření změněno). Pokud není žák ve škole v těchto dnech, test se provede v den příchodu. Druhou změnou je, že testování je určené i pro žáky, kteří jsou očkovaní nebo prodělali onemocnění Covid-19.
Povinnost podstoupit test se nevztahuje na žáky, kteří absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem a toto doloží ve škole.

27. 8. 2021 (14.30)

Nástup žáků do školy od 1. 9. 2021

Dle nařízení vlády se budou žáci základních škol testovat na COVID-19 ve dnech středa 1. 9. (žáci 1. tříd až 2. 9.) / pondělí 6. 9. / čtvrtek 9. 9. 2021.

Testovat se nemusí žáci, kterří prodělali onemocnění COVID-19 nebo jsou naočkovaní nebo jsou v daném termínu řádně otestovány na testovacím místě.

Všichni žáci budou muset i tak ve společných prostorech (chodby) nosit přiměřenou ochranu dýchacích cest. Ve třídě při výuce ochranu dýchacích cest mít nemusí.

Pokud se žák odmítne testovat (nebo jeho zákonný zástupce), musí po celou dobu přítomnosti ve škole, školní družině nebo školní jídelně (mimo konzumaci jídla) mít řádně nasazenou ochranu dýchacích cest.

5. 5. 2021 (12.30)

Nástup žáků 2. stupně do školy od 10. 5. 2021

Od 10. 5. 2021 se do školy vracejí žáci 2. stupně a to formou „rotační výuky“ = jeden týden bude výuka ve škole a další táden výuka z domova.

V pondělí 10. 5. nastoupí do školy žáci 6. a 8. tříd. Ostatní třídy 2. stupně (7. a 9.) nastoupí do školy za týden -> 17. 5. 2021.

Aktuální rozvrh žáků je upraven (navrácen původní rozvrh prezenční výuky) ve školním elektronickém systému – Škola OnLine. Podroné infromace obdrží žáci od třídních učitelek.

První den nástupu žáků do školy budou probíhat především třídnické hodiny.

Žáci 2. stupně se dle vládního nařízení budou testovat dvakrát týdně (v pondělí a ve čtvrtek) po příchodu do školy. Pokud v den (čas) testování nepřijdou do školy, otestují se ihned při příchodu do školy. žáci se nemusí testovat, pokud  v uplynulých dnech prodělali onemocnění Covid-19 -> tuto skutečnost je potřeba doložit potvrzením od lékaře.

Přihlášení k odběru stravy – žáci, kteří chodili v době pravidelné výuky na oběd, budou automaticky přihlášeni na obědy do školní jídelny (od dne nástupu do školy). Pokud žák na prezenční výuku nenastoupí, je nutné obědy odhlásit.

7. 4. 2021 (14.05)

Třídní schůzky – 12. a 13. 4. 2021

Třídní schůzky musíme uskutečnit opět ONLINE (přes počítač).

Rodiče (zákonní zástupci) žáků dostanou od třídních učitelek odkaz, prostřednictvím kterého se budou moci přihlásit na počítači do „online třídní schůzky“. Nejdříve se budou řešit společné záležitosti (třídní učitel/ka se všemi rodiči). Následně pak mohou probíhat (kdo bude potřebovat) individuální pohovory (třídní učitel/ka a jeden rodič).

Třídní schůzky připravíme v těchto termínech a časech:

1. – 2. třídy / pondělí 12. dubna + úterý 13. dubna / V rámci dopolední výuky online / Popřípadě mohou zákonní zástupci kontaktovat třídní učitelky

3. třídy / pondělí 12. dubna / 16.00 – 17.00 hodin

4. – 5. třídy / úterý 13. dubna / 16.00 – 17.00 hodin

6. třídy / pondělí 12. dubna/ 17.00 – 18.00 hodin

7.A a 7.B / pondělí 12. dubna/ 17.00 – 18.00 hodin

7.C / pondělí 19. dubna/ 17.00 – 18.00 hodin

8. – 9. třídy / úterý 13. dubna / 17.00 – 18.00 hodin

V emailu bude zaslán odkaz, pomocí kterého se k třídní schůzce rodiče přihlásí = zobrazí pomocí webového prohlížeče. Nemělo by být nutné cokoli na počítač instalovat.

Odkaz je ovšem nutné otevřít nebo (zkopírovat jej) ve vhodném prohlížeči. Mezi podporované prohlížeče patří Microsoft Edge (asi ještě i Microsoft Internet Explorer) a Google Chrome.

Odkaz nebude fungovat v prohlížeči Mozilla Firefox. Pokud se pokusíte odkaz v tomto prohlížeči spustit, bude Vás počítač nutit si nainstalovat aplikaci Microsoft Teams. To ovšem není nutné – stačí využít výše uvedený vhodný prohlížeč.

Prosíme rodiče o trpělivost. Pokud by se něco nepodařilo, kontaktujte třídní učitelky emailem.

7. 4. 2021 (13.55)

Nástup žáků do škol od 12. 4. 2021

Od 12. 4. 2021 se do školy vracejí žáci 1. stupně a to formou „rotační výuky“ = jeden týden bude výuka ve škole a další táden výuka z domova.

V pondělí 12. 4. nastoupí do školy žáci tříd: 1.A, 2.A, 3.A, 4.A a 5.C. Ostatní třídy 1. stupně nastoupí d oškoly za týden -> 19. 4. 2021.

Aktuální rozvrh žáků je upraven ve školním elektronickém systému – Škola OnLine.

Podrobnosti k sytému výuky, provozu školy a školní družiny, výdeje stravy a testování žáků dostanou zákonní zástupci emailem. Pokud email neobdržíte, budete potřebovat další informace, potřebujete přístup do Školy OnLine, obracejte se na zástupce prvního stupně: dvorak@zsnedvedova.cz

Žáci 2. stupně budou zatím pokračovat v domácí (distanční) výuce.

29. 3. 2021 (12.50)

Výuka od 29. 3. 2021

Vláda prodloužila platnost nařízení nařízení vlády č. 200 ze dne 26. 2. 2021 do 11. 4. 2021.

Nadále platí zákaz osobní přítomnost žáků všech ročníků (tedy i 1. a 2. tříd) ve škole.

Pravidelná výuka žáků ve škole NEBUDE minimálně do 11. 4. 2021 probíhat.

Domácí výuka u žáků 3. až 9. tříd pokračuje.

Povoleny jsou pouze individuální osobní konzultace = jeden žák + jeden učitel, popřípadě i zákonný zástupce žáka Tuto možnost bude škola nadále využívat především u žáků 2. stupně, kteří nemají připojení k internetu a u žáků, kteří nebyli za první pololetí z některého předmětu hodnoceni.

22. 3. 2021 (12.50)

Výuka od 22. 3. 2021

Vláda prodloužila platnost nařízení nařízení vlády č. 200 ze dne 26. 2. 2021 do 28. 3. 2021.

Nadále platí zákaz osobní přítomnost žáků všech ročníků (tedy i 1. a 2. tříd) ve škole.

Pravidelná výuka žáků ve škole NEBUDE minimálně do 28. 3. 2021 probíhat.

Domácí výuka u žáků 3. až 9. tříd pokračuje.

Povoleny jsou pouze individuální osobní konzultace = jeden žák + jeden učitel, popřípadě i zákonný zástupce žáka Tuto možnost bude škola nadále využívat především u žáků 2. stupně, kteří nemají připojení k internetu a u žáků, kteří nebyli za první pololetí z některého předmětu hodnoceni.

27. 2. 2021 (10.30)

Výuka od 1. 3. 2021

Dle nařízení vlády č. 200 ze dne 26. 2. 2021 (nařízení vlády ZDE) bod 4, je zakázána osobní přítomnost žáků všech ročníků (tedy i 1. a 2. tříd) ve škole. Opatření platí od 27. 2. do 21. 3. 2021.

Pravidelná výuka žáků ve škole NEBUDE od 1. 3. do 21. 3. 2021 probíhat.

Domácí výuka u žáků 3. až 9. tříd pokračuje.

Škola se snaží najít a dohodnout s rodiči (zákonnými zástupci) způsob domácí výuky žáků 1. a 2. tříd.

Povoleny jsou pouze individuální osobní konzultace = jeden žák + jeden učitel, popřípadě i zákonný zástupce žáka (nařízení vlády bod 4c). Tuto možnost bude škola využívat především u žáků 2. stupně, kteří nemají připojení k internetu a u žáků, kteří nebyli za první pololetí z některého předmětu hodnoceni.

12. 2. 2021 (16.30)

Výuka od 15. 2. 2021

I pěs ukončení nouzového stavu pokračuje domácí výuka 3. – 9. tříd.

Podrobnosti uvádí na webových stránkách ministerstvo školství – ZDE.

28. 1. 2021 (16.45)

Výuka od 1. 2. 2021

Dle nařízení vlády a rozhodnutí ministra školství budou školy až do 14. 2. 2021 fungovat v současném režimu.

Prezenční výuky se budou účastnit jen žáci 1. a 2. tříd. Ostatní žáci budou mít domácí výuku.

Žáci naší školy se budou takto učit do pátku 5. 2. 2021. Od pondělí 8. 2. do pátku 12. 2. 2021 budou mít žáci jarní prázdniny – nebude probíhat žádná výuka, nebude v provozu školní jídelna ani školní družina.

O provozu školy od 15. 2. 2021 zde budeme informovat po obdržení informací z ministerstva školství (pravděpodobně 10. 2. – 11. 2. 2021).

25. 1. 2021 (11.00)

Výuka od 25. 1. 2021

 1. V návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství.
 2. Provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud:
  • a 2. třídy prezenční vzdělávání ve škole (ve vlastní třídě), s dodržením homogenity skupiny. Vyučování bude probíhat v době 8:00 – 11:40 hodin. Pedagogové:
 1. A – J. Sedláčková + E. Bělská, 1. B – B. Vamberská + I. Zatloukalová
 2. A – D. Kováčová + K. Machovská, 2. B – J. Mašová + Z. Vičíková.
 • Ostatní ročníky povinné distanční vzdělávání.
 • Žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.
  • Školní družina i školní jídelna jsou v provozu.
 1. Ve čtvrtek 28. 1. 2021 budou sděleny výsledky vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2020/201 takto:
  • Žáci 1. a 2. tříd dostanou ve škole Výpis z vysvědčení.
  • Hodnocení pro žáky 3. -9. tříd (a jejich zákonné zástupce) bude zveřejněno 28. 1. v systému SkolaOnline.
 1. pátek 29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny. Škola, družina i jídelna budou uzavřeny.
 2. O případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve středu 27. ledna 2021.

 

Ředitel školy

Mgr. Pavel Pala

4. 1. 2021 (12.15)

Třídní schůzky

Třídní schůzky musíme uskutečnit opět ONLINE (přes počítač).

Rodiče (zákonní zástupci) žáků dostanou od třídních učitelek odkaz, prostřednictvím kterého se budou moci přihlásit na počítači do „online třídní schůzky“. Nejdříve se budou řešit společné záležitosti (třídní učitel/ka se všemi rodiči). Následně pak mohou probíhat (kdo bude potřebovat) individuální pohovory (třídní učitel/ka a jeden rodič).

Třídní schůzky připravíme v těchto termínech a časech:

1. – 3. třídy / pondělí 11. ledna / 16.00 – 17.00 hodin

4. – 5. třídy / úterý 12. ledna / 16.00 – 17.00 hodin

6. – 7. třídy / pondělí 11. ledna / 17.00 – 18.00 hodin

8. – 9. třídy / úterý 12. ledna / 17.00 – 18.00 hodin

V emailu bude zaslán odkaz, pomocí kterého se k třídní schůzce rodiče přihlásí = zobrazí pomocí webového prohlížeče. Nemělo by být nutné cokoli na počítač instalovat.

Odkaz je ovšem nutné otevřít nebo (zkopírovat jej) ve vhodném prohlížeči. Mezi podporované prohlížeče patří Microsoft Edge (asi ještě i Microsoft Internet Explorer) a Google Chrome.

Odkaz nebude fungovat v prohlížeči Mozilla Firefox. Pokud se pokusíte odkaz v tomto prohlížeči spustit, bude Vás počítač nutit si nainstalovat aplikaci Microsoft Teams. To ovšem není nutné – stačí využít výše uvedený vhodný prohlížeč.

Prosíme rodiče o trpělivost. Pokud by se něco nepodařilo, kontaktujte třídní učitelky emailem.

Doufáme, že to společně zvládneme.

28. 12. 2020 (12.45)

Organizace výuky od 4. 1. 2021

Vláda ČR dne 23. prosince 2020 usnesením č. 1377 o přijetí krizového opatření zakázala od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání, s výjimkou žáků 1. a 2.ročníku ZŠ.

 • 1. a 2. třídy prezenční vzdělávání ve škole (ve vlastní třídě), s dodržením homogenity skupiny. Vyučování bude probíhat v době 8.00 – 11.40 hodin. Po celou dobu výuky mají žáci i učitelé povinnost nosit roušku.
 • 3. až 5. třídy budou mít distanční výuku (z domova) podle stejných pravidel jako na podzim.
 • 6. až 9. třídy budou mít distanční výuku (z domova) podle alternativního rozvrhu. O rozvrhu budeme informovat žáky prostřednictvím Teams a bude uveden v systému SkolaOnline.

Školní družina bude v provozu. Budou zachovány skupiny po třídách. Provoz družiny bude v době 6.00-8.00 a 11.40-16.00 hodin.

Školní jídelna

 • Nárok na dotovaný oběd mají žáci v prezenční (pokud jsou ve škole) i distanční formě (domácí výuka) vzdělávání.
 • V jídelně se mohou stravovat pouze žáci 1. a 2. ročníku -> v době 11.50 – 12.30 hodin. Žáci-strávníci z 1. a 2. tříd budou automaticky přihlášeni k odběru stravy.
 • Žáci-strávníci z 3. až 9. mohou odebírat stravu do jídlonosičů. Výdej stravy do jídlonosičů bude probíhat pouze v době 11.15 – 11.40 hodin. Žáci 3. až 9. tříd se musí k odběru stravy přihlásit. Přihlášení k odběru stravy na pondělí 4. 1. je nutno provést nejpozději 31. 12. do 10.00 hodin.

16. 12. 2020 (10.45)

Změna organizace školního roku – 21. a 22. 12. 2020 jsou volné dny pro žáky základních škol

Dle usnesení vlády č. 1335/2020 a úpravě organizace školního roku ministrem školství

jsou dny pondělí 21. 12. 2020 a úterý 22. 12. 2020 pro žáky základních školy dny volna.

V těchto dnech nebude probíhat prezenční výuka (škola i školní družina bude pro žáky uzavřena) ani domácí výuka.

Žáci nemají nárok na odběr stravy ze školní jídelny.

Výuka ve škole po Vánocích

Žáci by měli po Vánocích do školy nastoupit v pondělí 4. ledna. Skutečný nástup bude ovlivněn vývojem pandemie COVID-19.

Pokud by byla situace stejná jako nyní (stupeň rizika COVID-19 PES na úrovni 3 nebo 4) nastoupí v pondělí 4. ledna 2021 žáci 1. stupně, 9. tříd, 7.ABC a 8.A. Žáci 6.ABC a 8.B by nastoupili o týden později (od pondělí 11. 1. 2020).

Pokud by se situace zhoršila a stupeň rizika COVID-19 PES by byl na úrovni 5, nastoupili by do školy 4. ledna 2021 jen žáci 1. a 2. tříd. Ostatní žáci by se učili z domova (distančně).

O skutečném termínu nástupu žáků do školy budeme informovat na těchto webových stránkách.

25. 11. 2020 (10.00)

Doplnění informací školní jídelna k provozu od 30. 11. 2020

Časy vydávání obědů (pro žáky, zaměstnance školy i cizí strávníky) se vrací do běžného režimu.

Podrobně je vše uvedeno na webových stránkách školní jídelny: https://www.zsnedvedova.cz/o-skole/skolni-jidelna/.

Z uvedených infomací platí jedna výjimka: V době rotační výuky žáků 6. – 8. tříd (v týdnu, kdy se žáci uči doma) si mohou žáci přijít v uvedený čas do jídlonosičů pro oběd.

23. 11. 2020 (16.00)

Návrat žáků do školy od 30. 11. 2020

Od pondělí 30. 11. 2020 se vrací do školy žáci prvního stupně, žáci 9. tříd (ve školní dny od 30. 11. až do 22. 12. 2020) a systémem „rotační výuky“ (prezenční výuka bude každý druhý týden) žáci 6. až 8. tříd.

Organizace rotační výuky žáků 6. až 8. tříd

 • V pondělí 30. 11. 2020 nastoupí žáci 6. tříd a žáci třídy 8. B. Tyto třídy budou mít výuku: 30. 11. až 4. 12. a dále 14. 12. 18. 12. 2020.
 • Žáci 7. tříd a žáci třídy 8. A nastoupí do školy až 7. 12. 2020. Budou tedy mít výuku: 7. 12. 11. 12. a dále 21. a 22. 12. 2020.
 • Mimo uvedené termíny se budou žáci 6. – 8. tříd učit z domova (distančně).

Veškerá výuka i pohyb žáků ve škole a školní družině musí probíhat v rouškách. Bylo by dobré, kdyby každý žák měl s sebou 2 (pro dopolední vyučování) nebo 3 (dopolední vyučování + školní družina) roušky – nejlépe v nějakém pytlíku.

Organizace výuky a přestávek bude realizovaná tak, aby se žáci různých tříd ve škole potkávali minimálně (pokud to půjde, tak vůbec).

Školní družina

Dle nařízení vlády a podmínek školy (personálních a prostorových) je složité zajistit fungování školní družiny v plném rozsahu. 

Školní družina bude fungovat pro žáky 1. stupně, kteří jsou přihlášeni. 

Ráno bude družina otevřená od 6.00 hodin. 

Odpoledne bude všech šest oddělení v provozu do 17.00 hodin.

Školní jídelna

Od pondělí 30. 11. výdej obědů pro žáky: 

Pondělí 11.55 – 14.15 hodin.

Úterý – Pátek 11.40 – 14.00 hodin.

Žáci 1. stupně a žáci 9. ročníků, kteří se v jídelně v září stravovali, budou automaticky přihlášeni k odběru obědů.

Žáci 2. stupně: 

 • Prezenční výuka (výuka ve škole)  – žáci 2. stupně, kteří se v září v jídelně stravovali, budou mít v době prezenční výuky automaticky přihlášeny obědy. 
 • Distanční výuka (výuka doma) – žáci 2. stupně nebudou mít po dobu domácí výuky přihlášeny obědy. Na obědy ovšem mají nárok = pokud budou chtít odebírat obědy i v tuto dobu, musí si je přihlásit. Přihlašovat obědy si nemusí žáci 2. stupně, kteří již stravu během distanční výuky odebírali.

22. 11. 2020

Konzultace s psycholožkou a speciální pedagožkou

Psycholožka a speciální pedagožky školy nabízí konzultace k práci žáků z domova. V uvedený čas se přes přiložený odkaz připojíte na webovou stránku (stejným způsobem jako online třídní schůzky).

Psycholožka: Mgr. Pavlína Fremlová

Pondělí 23. 11. 2020 / 10.00 – 11.00 hodin /Odkaz ZDE.

Středa 25. 11. 2020 / 16.30 – 17.30 hodin / Odkaz ZDE.

V případě potřeby je možné se na termínu domluvit: pavlina.fremlova@zsnedvedova.cz .

Speciální pedagožka – 1. stupeň: Mgr. Lucie Pazourková

Středa 25. 11. 2020 / 13.00 – 14.00 hodin / Odkaz: ZDE.

V případě potřeby je možné se na termínu domluvit: lucie.pazourkova@zsnedvedova.cz .

Speciální pedagožka – 2. stupeň: Mgr. Zuzana Grabovská

Středa 25. 11. 2020 / 16.30 – 17.30 hodin / Odkaz: ZDE.

V případě potřeby je možné se na termínu domluvit: zuzana.grabovska@zsnedvedova.cz .

16. 11. 2020 (10.30)

Konzultace se speciálním pedagogem

Speciální pedagožky školy nabízí konzultace k práci žáků z domova. V uvedený čas se přes přiložený odkaz připojíte na webovou stránku (stejným způsobem jako online třídní schůzky).

1. stupeň: Mgr. Lucie Pazourková / Středa 18. 11. 2020 / 13.00 – 14.00 hodin

Odkaz: ZDE.

V případě potřeby je možné se na termínu domluvit: lucie.pazourkova@zsnedvedova.cz .

2. stupeň: Mgr. Zuzana Grabovská / Středa 18. 11. 2020 / 16.30 – 17.30 hodin

Odkaz: ZDE.

V případě potřeby je možné se na termínu domluvit: zuzana.grabovska@zsnedvedova.cz .

13. 11. 2020 (10.30)

Změna výdeje zadání domácích úkolů (pro žáky, kteří nemohou pracovat online)

Z důvodu státního svátku v úterý 17. 11. 2020 se zadání domácí práce bude vydávat o den později = středa 18. 11. 2020 ve stejný čas (11.00 – 11.15 hodin).

13. 11. 2020 (10.30)

Provoz školní jídelny od středy 18. 11. 2020

Ve středu 18. 11. se do lavic vracejí žáci 1. a 2. tříd. Z toho důvodu se upravuje doba vydávání obědů do jídlonosičů pro

 • cizí strávníky,
 • žáky 3. – 9. tříd, kteří mají distanční (domácí) výuku,

Výdej obědů do jídlonosičů bude probíhat každý pracovní den (zatím i pondělí) od 11.15 do 11.40 hodin.

Obědy je nutné znovu přihlásit u účetní školní jídelny (Soňa Chlumecká 585 431 892
jidelna@zsnedvedova.cz).

Přihlašování je možné do 8 hodin předešlého pracovního dne (na středu 18. 11. se obědy přihlašují do pondělí 16. 11. do 8.00 hodin).

12. 11. 2020 (19.00)

Žáci 1. a 2. tříd do škol

Dle rozhodnutí ministra školství se ve středu 18. 11. otevřou školy pro žáky 1. a 2. tříd.

Příchod žáků do školy bude možný od 7.40 do 8.00 hodin.

Výuka bude probíhat od 8.00 do 11.40 hodin v učebnách (třídách), kde se děti běžně učily (1.A, 2.A, 2.B – v budově školy / 1.B – v budově školní družiny).

Veškerá výuka i pohyb žáků ve škole a školní družině musí probíhat v rouškách. Bylo by dobré, kdyby každý žák měl s sebou 2 (pro dopolední vyučování) nebo 3 (dopolední vyučování + školní družina) roušky – nejlépe v nějakém pytlíku.

V 11.40 hodin mohou jít děti samostatně domů nebo si je převezmou vychovatelky školní družiny. Školní družina bude fungovat do 16.00 hodin. Činnost školní družiny proběhne v budově školní družiny. Ranní družinu (před vyučováním) není škola schopna z provozních důvodů zajistit.

Dnes byly rodičům (zákonným zástupcům žáků) 1. a 2. tříd přes školu Online zaslány informace o obnovení prezenční výuky.

Stravování

Žáci, kteří se zúčastní vyučování ve škole, mají nárok na konzumaci jídla ve školní jídelně = půjdou na oběd v rámci školní družiny. Pokud žák nepůjde do školní družiny, může jít sám ihned po vyučování na oběd.

Obědy musí rodiče (zákonný zástupce žáky) přihlásit (pokud již žák obědy neodebírá do jídlonosičů). Pokud žák nebude mít přihlášený oběd, tak jej nedostane (a to ani v případě, že půjde do školní družiny).

Žáci 1. a 2. tříd, kteří nepřijdou do školy na vyučování, nemají nárok na oběd.

6. 11. 2020

Třídní schůzky online – technické upozornění

V těchto dnech by již měli rodiče (zákonní zástupci) měli mít přijatý email od třídních učitelek s informacemi o způsobu online třídní schůzky, která se bude konat 9. nebo 10. listopadu (podrobnosti k datu a času jsou uvedeny ze dne 22. 10. na této stránce).

V emailu byl zaslán odkaz, pomocí kterého se k třídní schůzce rodiče přihlásí = zobrazí pomocí webového prohlížeče. Nemělo by být nutné cokoli na počítač instalovat.

Stručný návod k přihlášení je uveden ZDE (návod převzat se souhlasem od vzdělávací agentury KVIC).

Odkaz je ovšem nutné otevřít nebo (zkopírovat jej) ve vhodném prohlížeči. Mezi podporované prohlížeče patří Microsoft Edge (asi ještě i Microsoft Internet Explorer) a Google Chrome.

Odkaz nebude fungovat v prohlížeči Mozilla Firefox. Pokud se pokusíte odkaz v tomto prohlížeči spustit, bude Vás počítač nutit si nainstalovat aplikaci Microsoft Teams. To ovšem není nutné – stačí využít výše uvedený vhodný prohlížeč.

4. 11. 2020

Uzavření školy – pokračování

Dle oficiálních informací ministerstva školství budou základní školy pro žáky uzavřeny po celou dobu nouzového stavu (tedy do 20. 11. 2020).

Pokud bude situace příznivá, mohou se do školy některé ročníky (pravděpodobně 1., 2. a 9.) vrátit dříve.

30. 10. 2020 (21.00)

Uzavření školy – pokračování

Vláda prodloužila nouzový stav minimálně do 20. 11. 2020.

Veškerá opatření trvají dále – tedy i po 2. 11. 2020.

Ministr školství má v plánu návrat žáků 1. a 2. tříd + následně 9. tříd do školy.

Termín návratu žáků do škol ještě není znám. Ovšem ani oficiální prodloužení uzavření škol neproběhlo.

Jakmile někdo o výuce rozhodne a sdělí nám to, podáme zde přesnější informace.

22. 10. 2020 (11.30)

Třídní schůzky

Třídní schůzky uskutečníme tentokrát ONLINE (přes počítač).

Rodiče (zákonní zástupci) žáků dostanou od třídních učitelek emailem odkaz, prostřednictvím kterého se budou moci přihlásit na počítači do „online třídní schůzky“. Nejdříve se budou řešit společné záležitosti (třídní učitel/ka se všemi rodiči). Následně pak mohou probíhat (kdo bude potřebovat) individuální pohovory (třídní učitel/ka a jeden rodič).

Třídní schůzky připravíme v těchto termínech a časech:

4. – 5. třídy / úterý 10. listopadu / 16.00 – 17.00 hodin

6. – 7. třídy / pondělí 9. listopadu / 17.00 – 18.00 hodin

8. – 9. třídy / úterý 10. listopadu / 17.00 – 18.00 hodin

K třídní schůzkám systémem ONLINE přistupujeme na základě současného stavu pandemie Covid. Schůzky budeme takto organizovat poprvé a jsme si vědomi, že se nemusí obejít bez drobných technických potíží, které se mohou projevit na straně školy, ale i na straně rodičů.

Prosíme rodiče o trpělivost. Pokud by se něco nepodařilo, kontaktujte třídní učitelky emailem.

Doufáme, že to společně zvládneme.

Těšíme se pak na osobní setkání s rodiči ve „zdravé“ době.

21. 10. 2020 (8.00)

Změna výdeje obědů

Vzhledem k počtu přihlášených strávníků na dny 20.-23.10. došlo k posunutí výdeje obědů na dobu 10:45-11:15 hodin.

Mgr. Pavel Pala

ředitel školy

20. 10. 2020

Vyjádření k testování na COVID-19 (Česká lékařská společnost JEP)

Vyjádření k nejasnostem v souvislosti s povinností testování na COVID-19 uvedeno ZDE.

Na webových stránkách školy zveřejněno na základě žádosti  Krajského úřadu Olomouc – Odboru školství a mládeže.

15. 10. 2020 (9.45)

Omezení provozu školní jídelny Nedvědova 17

Ředitel školy rozhodl o omezení provozu školní jídelny Nedvědova 17 v době 14.10.-19.10.2020 z důvodu karanténních opatření u dvou pracovnic jídelny. Provoz jídelny bude obnoven v úterý 20.10.2020 takto:

Mgr. Pavel Pala, ředitel školy

15. 10. 2020 (9.30)

Nárok na ošetřovné

Ministerstvo práce a sociálních věci vydalo manuál jak řešit žádost o ošetřovné.

Podrobné informace uvádí na svých webových stránkách: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne.

13. 10. 2020 (11.30)

Uzavření základních škol pro žáky od středy 14. 10. 2020

Od středy 14. 10. 2020 (včetně středy – ne jak uvedl pan premiér na tiskové konferenci od půlnoci 14. 10.) nařídila vláda v rámci boje s Covidem žákům základních škol „distanční“ (domácí) výuku. Výuka potrvá minimálně do pátku 23. 10. 2020. Od pondělí 26. 10. do pátku 30. 10. budou podzimní prázdniny. Následně v pondělí 2. 11. by se žáci základních škol měli vrátit do lavic (pokud se současná zdravotní situace zlepší).

Domácí výuka

Pro žáky 1. až 3. tříd budou připravovány materiály k výuce, které budou zasílány rodičům (zákonným zástupcům) žáků. Vyučující žáků ve spolupráci s vyučujícími informačních technologií nabídnou rodičům internetový seminář, na kterém budou prezentovat možnou podporu domácí výuky. Snahou školy je dohodnout se s rodiči na způsobu a rozsahu domácí výuky mladších školáků. Tak abychom to všichni společně zvládli.

Žáci 4. a 5. tříd budou pracovat z domu prostřednictvím systému Teams pod vedením především svých třídních učitelek. V systému je nyní vytvořen přehled úkolů, který je lehce k nahlédnutí. Může sloužit rodičům jako kontrola toho, jak jejich děti pracují.

Žáci 6. až 9. tříd budou pracovat z domu prostřednictvím systému Teams pod vedením vyučujících 2. stupně. Každý předmět má vytvořenu skupinu Teams. V klíčových předmětech bude každý týden několik hodin on-line (přímé povídání vyučujícího s žáky), do které se musí zapojit všichni žáci. Ostatní předměty se budou vyučovat systémem zápisů do sešitu nebo zadáváním úkolů ke zpracování, vypracováním pracovních listů atd.

V systému je nyní vytvořen přehled úkolů, který je lehce k nahlédnutí. Může sloužit rodičům jako kontrola toho, jak jejich děti pracují.

Domácí výuka je pro žáky základních škol v době krize povinná. Pokud se nebudou účastnit výuky, musí donést (po příchodu do školy na řádnou výuku) omluvenku.

Pokud někdo nemá technické podmínky pro výuku on-line, dostaví se každé úterý od 11.00 do 11.15 hodin pro úkoly do školy (okno s nápisem „Domácí výuka“). Žákům devátých ročníků připravujících se na přijímací zkoušky na střední školu bude zapůjčen počítač.

Provoz školní družiny a školní jídelna

Školní družina i školní jídelna bude po dobu domácí výuky všech žáků základní školy a po dobu prázdnin (minimálně do  30. 10. 2020) mimo provoz.

Opatřením platným od 14. 10. se ruší opatření platné od 12. 10. (zveřejnili jsme 9. 10. 2020) => střídává výuka ve škole se ruší a nahrazuje ji úplný přechod žáků základních škol na domácí výuku.

9. 10. 2020 (10.45)

Výuka žáků 2. stupně od 12. 10. 2020

Střídavá výuka

Od pondělí 12. 10. 2020 nařídila vláda žákům 2. stupně základních škol „střídavou výuku“. Žáci budou chodit do školy jeden týden a druhý týden budou mít domácí výuku.

Žáci 7. a 8. tříd budou mít od 12. 10. do 16. 10. 2020 domácí výuku. Do školy pak budou chodit od 19. 10. do 23. 10. 2020. Od pondělí 26. 10. do pátku 30. 10. 2020 budou mít žáci podzimní prázdniny. Pokud bude omezení zrušeno, bude od pondělí 2. 11. probíhat klasická výuka ve škole / pokud nebude zrušeno, budou mít žáci od pondělí 2. 11. 2020 další týden domácí výuky.

Žáci 6. a 9. tříd budou od 12. 10. do 16. 10. 2020 chodit do školy. Domácí výuku pak budou mít od 19. 10. do 23. 10. 2020. Od pondělí 26. 10. do pátku 30. 10. 2020 budou mít žáci podzimní prázdniny. Po prázdninách přijdou žáci v pondělí 2. 11. do školy. Pokud nebude zrušeno opatření střídavé výuky, budou mít žáci od pondělí 9. 11. 2020 další týden domácí výuky.

Žáci mají povinnost se vzdělávat i formou domácí výuky. Pokud k tomu nemají technické podmínky, nahlásili to (nebo nahlásí) třídní učitelce. Tito žáci si pak v úterý (v týdnu domácí výuky) od 11.00 do 11.15 hodin vyzvednou ve škole zadání domácí práce v tištěné podobě. Zadání jim vydá tajemnice školy pře okno (žáci nebudou vstupovat do školy). Okno bude označeno nápisem „Zadávání úkolů“.

Žáci mají i v průběhu domácí výuky zajištěny obědy ve školní jídelně. Žáci si mohou v době domácí výuky přijít pro obědy do jídlonosičů a to od 10.45 do 11.00 hodin nebo mohou v jídelně poobědvat a to v době od 11.00 do 11.45 hodin. Odhlašování obědů na určitý den je možně nejpozději předchozí pracovní den do 10.00 hodin.

Další případné informace bude škola zveřejňovat prostřednictvím těchto webových stránek.

9. 10. 2020 (10.15)

Výuka HV a TV od 12. 10. 2020

Od pondělí 12. 10. 2020 je zrušena výuka plavání i na 1. stupni ZŠ. Žáci 1. stupně budou mít místo plavání klasickou tělesnou výchovu (pokud to kapacita tělocvičny dovolí) nebo budou mít náhradní výuku.

Ostatní pravidla pro výuku Tv a HV se němění => platí původní nařízení (viz informace z 5. 10. 2020).

2. 10. 2020

Výuka HV a TV od 5. 10. 2020

Od pondělí 5. 10. 2020 omezila vláda výuku Hv a Tv na základních školách. Rozhodnutí vlády podrobně vymezuje a doplňuje
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci  č. 1/2020 ze dne 1. 10. 2020

 1. stupeň

Hv – hodiny hudební výchovy budou probíhat, ale nebude se v nich zpívat. Je možné probírat teorii, rytmy nebo něco podobného, kde se nezpívá.

Rozhodnutí může změnit pouze MIROSLAV (Dvořák – nebo někdo jiný z vedení školy).

TV – tělesná výchova bude zatím probíhat bez omezení.

Plavání – zatím bude probíhat bez omezení (v případě zdravotních problémů žáků škola výuku omezí).

 

 1. stupeň

Hv – hodiny HV budou probíhat, ale nebude se v nich zpívat. Je možné probírat teorii, rytmy nebo něco podobného, kde se nezpívá.

TV a plavání – na 2. stupni ZŠ nemohou probíhat žádné sportovní aktivity. Vyučující zajistí náhradní výuku. Přípustná je pomalá fyzicky nenáročná procházka.

22. 9. 2020 (11.00)

Ředitelské volno na pátek 25. 9. 2020

Vedení školy neuvažuje o vyhlášení ředitelského volna v pátek 25. 9. 2020.

18. 9. 2020

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Od pátku 18. 9. vzniká povinnost nošení roušek (zakryté dýchací cesty – rouškou, případně respirátorem) ve společných vnitřních prostorách budov + žáci 2. stupně a zaměstnanci, kteří se dostávají do kontaktu s žáky 2. stupně, musí mít roušku i ve třídách při výuce.

Pro všechny zúčastněné (žáky i vyučující) je to opatření nepříjemné a proto se jej snažíme (zvláště v tomto  počasí) kompenzovat => například častým (neustálým) větráním. V průběhu velkých přestávek otevíráme školní dvůr pro žáky 2. stupně (za předpokladu dodržování dostatečných odstupů).

Mnoho žáků ovšem do školy chodí „univerzálně“ oblečeno => na horní část těla si oblečou nátělník a na něj mikinu. Přijdou takto do školy a v mikině sedí celé vyučování (nemohou ji sundat, protože pod ní mají jen nátělník). Tento způsob oblékání nepřispívá k jejich zdraví a pohodě ve třídě.

9. 9. 2020

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Od čtvrtka 10. 9. vzniká povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách budov. Žáci proto budou vstupovat do školy pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest (rouškou, případně respirátorem). Ve třídách a v učebnách tato povinnost NEVZNIKÁ.

26. 8. 2020 / 14:30

Opatření (od 1. 9. 2020) v souvislosti s COVID – 19

Naše škola postupuje dle platných zákonných ujednání.

Provoz školy je upravován především dle doporučení ministerstva školství (podrobnosti ZDE) – manuálu „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19“ (k dispozici v horní části stránek ministerstva školství – viz odkaz).

Přehled opatření:

 • Hygienická opatření – dostatek dezinfekčních prostředků ve třídách na WC a u vstupu školy; úklid společných prostor + jejich dezinfekce i v průběhu vyučování.
 • Organizační opatření – žáci se nebudou střěhovat do jiných učeben (pokud to nebude nutné – tělocvična, učebny PC atd); budou omezeny některé mimoškolní akce (soutěže, návštěvy dovadel atd.).
 • Aktualizace kontaktů na zákonné zástupce – každý žák dostane vytištěny kontaktní údaju, které jsou uvedeny ve školní matrice a provede jejich kontrolu a aktualizaci.

Pokud se situace ve městě Olomouc výrazně nezmění (nezhorší) nebo nám to nebude nařízeno, nebudeme vyžadovat používání roušek ve škole.

Škola nemá povinnost zjišťovat příznaky onemocnění COVID – 19 u žáků nebo zaměstnanců školy.

Pokud se ovšem u žáka projeví některý z příznaků onemocnění COVID – 19 (například i kašel), bude žák přesunut do izolace školy + bude kontaktován zákonný zástupce, který si žáka neprodleně vyzvedne.

Jestliže žák trpí chronickým onemocněním, které má stejné projevy jako onemocnění COVID – 19, musí o tom donést informaci potvrzenou ošetřujícím lékařem. Pokud tak neučiní, nebude mu umožněna výuka ve škole.

30. 6. 2020 / 12:00

Ukončení výuky Online

Naše škola se zaměřuje na výuku informatiky a to v několika oblastech. Mimo jiné je to i oblast elektornické kominikace. Díky tomu jsme byli schopni v rámci covidové krize do týdne od uzavření škol pro žáky spustit výuku online a to na jedné společné platformě (Microsoft Teams). Podařilo se nám doškolit učitele, sjednotit požadavky a nastavit vnitřní kontrolu náročnosti požadovaných úkolů.

Změnu prezenční výuky na distanční jsme provedli rychle a efektivně. Tento trend jsme pak dokázali udržet po celou dobu distanční výuky (jako jedna z velmi mála škol v Olomouci a okolí).

Někteří učitelé informatiky působili i jako konzultanti a poradci výuky online pro olomoucké základní školy, střední školy a gymnázia.

Na případnou další výuku online jsme dobře připraveni.

24. 3. 2020 / 12:30

Výuka probíhá přes internet

1. stupeň (1. – 4. třídy) – třídní učitelky zadávají přáci žákům prostřednictvím rodičů (zákonných zástupců) a díky zpětné vazbě od rodičů se snaží efektivně „dávkovat“ učivo a úkoly žákům.

1. stupeň (5. třídy) – třídní učitelky zadávají práci žákům přes Microsoft Teams, popřípadě kontaktují rodiče přes jejich emaily.

2. supeň (6. – 9. třídy) – komunikace se žáky bude probíhá přes systém Microsoft Teams, který již žáci využívali. S totu technologií se žáci sžili velice rychle a nečiní jim problémy.

Na 1. stupni učitelé kounikují převážně přes rodiče žáků, na druhém stupni přímo se žáky. Získáváme zpětnou vazbu od rodičů nebo přímo od žáků. Zadávané učivo je přiměřené = pokud žák 2. stupně pracuje a řeší zadané úkoly, trvá mu práce do školy ve všední dny většinou 2 hodiny.

Učitelům se podařilo spojit se a zapojit do práce většinu žáků školy (96 %). Nemáme kontakt přibližně na 10 žáků 1. stupně a 10 žáků 2. stupně.

Narazili jsme na jeden drobný problém, se kterým se žáci potýkají. Zpětné nahrávání vypracovaných úkolů do systému MS Teams. Podrobný návod zde:  WordPdf.

Pokud by někdo ze zákonných zástupců narazil na nějaký problém, může kontaktovat třídního učitele, učitele jednotlivých předmětů (přes email), vedení školy (přes školní email) nebo zavolat do školy a nechat vzkaz s konataktem na sebe. Kancelář školy funguje ve všední dny od 8.00 do 13.00 hodin.

16. 3. 2020 / 11:15

Učitelé připravili materiály pro výuku a procvičování.

1. stupeň (1. – 5. třídy) – komunikace bude probíhat přes emaily zákonných zástupců žáků. Prosíme všechny zákonné zástupce, aby co nejdříve přes email kontaktovali třídní učitelku (viz stránka „KONTAKTY„) = sdělili jí email, na který se má obracet s úkoly pro žáky.

2. supeň (6. – 9. třídy) – komunikace s žáky bude probíhat přes systém Microsoft Teams, který již využíváme. Nyní potřebujeme, aby každý žák 2. stupně neprodleně emailem kontaktoval svou třídní učitelku / třídního učitele (viz stránka „KONTAKTY„) a potvrdil, že je „na příjmu“ a má přístup do Teams. Další komunikace učitelů s žáky již bude probíhat přes uvedený systém.

Návod jak se přihlásit do Microsoft Teams -> ve Wordu, v pdf.

Pokud budou mít žáci problém s přihlášením do systrému, mohou napsat na email miroslav.dvorak@zsnedvedova.cz nebo lenka.winterova@zsnedvedova.cz.

Máme informace, že je systém Teams i Škola online přetížen a funguje hůře. Potřebujeme, aby žáci / rodiče „prokontaktovali“ emailem třídní učitele. Pokud by online systémy nešly, budeme hledat jiné komunikační kanály (asi ten email nebo web).