Termín zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Anonymizované výsledky zápisu (ZŠ)


pátek 14. dubna 2023 od 13:00 do 18:00 a sobota 15. dubna 2022 od 8:30 do 11:30 

Upřednostňujeme elektronické přihlášky s rezervací termínu zápisu ve SkolaOnLine, aktivní od 1. března 2023

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/nedvedova/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40218

Po registraci, Vám bude zaslán mail s přihláškou. Tuto vezměte se sebou k zápisu. Pokud nemáte možnost si přihlášku vytisknout, tak ji obdržíte přímo u zápisu.

Pokud si nezarezervujete termín, můžete se dostavit k zápisu v pátek 14. dubna 2023 od 13:00 do 18:00 nebo v sobotu 15. dubna 2023 od 8:30 do 11:30


Povinná školní docházka – zápis

K zápisu jsou povinní se dostavit zákonní zástupci dětí narozených v termínu od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, kteří současně ještě neplní povinnou školní docházku. Současně i zákonní zástupci dětí, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky.

Spádovost

Do naší základní školy se přednostně přijímají děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021.

Ve školním roce 2023/2024 budou otevřeny 2 první třídy s celkovým počtem 56 žáků. 

Žádost o odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odklad však musí zákonný zástupce požádat v době zápisu, nejpozději tedy do 30. dubna 2023.

Formuláře pro zápis:

Termín zápisu si můžete rezervovat v termínu od 1. března do 13. dubna 2023 na adrese:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/nedvedova/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40218

Kritéria pro přijímání žáků

Pokud máte další dotazy kontaktujte: Mgr. Miroslava Dvořáka, dvorak@zsnedvedova.cz