Výsledky Zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2024

 

Anonymizované výsledky zápisu najdete zde.

 

Termín zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025


pátek 5. dubna 2024 od 13:00 do 18:00 a sobota 6. dubna 2024 od 8:30 do 11:30 

Upřednostňujeme elektronické přihlášky s rezervací termínu zápisu ve SkolaOnLine, aktivní od 1. března 2024

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/nedvedova/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40218

Po registraci, Vám bude zaslán mail s přihláškou. Tuto vezměte se sebou k zápisu. Pokud nemáte možnost si přihlášku vytisknout, tak ji obdržíte přímo u zápisu.

Pokud si nezarezervujete termín, můžete se dostavit k zápisu v pátek 5. dubna 2024 od 13:00 do 18:00 nebo v sobotu 6. dubna 2024 od 8:30 do 11:30


Povinná školní docházka – zápis

K zápisu jsou povinní se dostavit zákonní zástupci dětí narozených v termínu od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, kteří současně ještě neplní povinnou školní docházku. Současně i zákonní zástupci dětí, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky.

Spádovost

Do naší základní školy se přednostně přijímají děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021.

Ve školním roce 2024/2025 budou otevřeny 2 první třídy s celkovým počtem 56 žáků. 

Žádost o odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odklad však musí zákonný zástupce požádat v době zápisu, nejpozději tedy do 30. dubna 2024.

Formuláře pro zápis:

Kritéria přijímacího řízení

Přihláška k zápisu


Termín zápisu si můžete rezervovat v termínu od 1. března do 4. dubna 2024 na adrese:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/nedvedova/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40218

 

Pokud máte další dotazy kontaktujte: Mgr. Miroslava Dvořáka, dvorak@zsnedvedova.cz[/vc_column_text][/vc_column]