První týden ve škole – informace pro rodiče a žáky

• Pondělí 3. 9. 2018 – od 8.00 do 8.45 hod. slavnostní zahájení nového školního roku.

• První třídy – seznam dětí jednotlivých tříd bude vyvěšen v pondělí od 7.30 hodin.
1.A tř. uč. Mgr. Jitka Zdařilová – třída v budově školní družiny

1.B tř. uč, Mgr. Bohumila Kuzniková – třída na I. stupni v prvním patře

• Školní jídelna – vydávání obědů
v pondělí od 9.00 hod., v úterý od 10.45 hod., ve středu od 11.00 hod.

• Školní družina
V pondělí od 6.00 do 8.00 hodin a 8.45 až 16.00 hodin po zahájení školního roku.
V úterý od 6.00 do 8.00 a po skončení vyučování (dle rozvrhu) do 17.30 hodin.