Knihovna (2.A,B)

Žáci 2. B, v rámci českého jazyka, navštívili knihovnu A. Šprince, kde pro ně paní knihovnice nachystala pořad pod názvem Abeceda. Nejdříve všichni řekli celou řadu a pak začalo čtení z knihy Jak se O stalo králem. Děti toto čtení zpestřovaly svými výstupy, staly se písmeny. Na závěr se snažila celá třída...

15. 10. – 16. 10. 72 hodin (1. st., 2. st.)

Ve čtvrtek 15. 10. a v pátek 16. 10. se bude konat akce 72 hodin, které se zúčastní celá škola. Ve čtvrtek bude prostor vyhrazen pro 1. stupeň, v pátek pro 2. stupeň. V rámci této akce se budeme podílet na čištění venkovního areálu školy, abychom tak pomohli naší přírodě....

Neotesánek (2.A)

Dne 2. 10. 2020 navštívila třída 2. A Městskou knihovnu na Brněnské ulici, kde pro ně měla paní knihovnice připravený krásný program „Neotesánek“. Prostřednictvím poutavých příběhů z různých knih si děti zopakovaly základní pravidla slušného chování. Vše zvládly výborně, žádný „Neotesánek“ se nám do třídy nevloudil.