Pevnost poznání (3.A,B)

Žáci třetích tříd v rámci učiva prvouky navštívili vzdělávací program Živá sluneční soustava. V rámci programu v planetáriu se podívali za hranice naší atmosféry a seznámili se s planetami naší sluneční  soustavy.Poznávali jejich charakteristické znaky a zajímavosti. V druhé části  pracovali na planetárním modelu v rámci výtvarné dílny.

Mimořádné zasedání žákovského parlamentu

200128 Mimořádné zasedání žákovského parlamentu Naše škola funguje jako konzultační centrum pro činnost žákovských parlamentů v kraji. Spolupracujeme s několika základními školami a hledáme vzájemnou inspiraci napříč celou republikou. Některé školy se na nás obracejí při zakládání svého parlamentu, s některými jsme se dohodli na výměnných pobytech. Naši kamarádi jsou také v základní škole...

Lekce dopravní výchovy (4.B)

Dne 21. 1. jsme se se žáky 4.B přesunuli ze školních lavic do Centra Semafor. Zúčastnili jsme se tzv. „nulté lekce teorie“, na kterou potom navážeme v jarních měsících dvěma lekcemi, jejichž úspěšným absolvováním získají žáci „Průkaz mladého cyklisty“. Dnešní lekce určitě vytvořila lepší předpoklady k úspěšnému završení celého kurzu a rozšířila...

Druháčci v knihovně (2. třídy)

Již podruhé v letošním školním roce navštívily obě druhé třídy knihovnu A. Šprince na Brněnské ulici. Tentokrát pro ně byla připravena beseda na téma „Pohádky“. Děti se seznámily s nejznámějšími českými autory pohádek, čekaly je také ukázky z knížek, kde jsou pohádky od současných autorů. Závěrem si děti zasoutěžily v poznávání pohádkových postav a...

Divadelní představení (3.A.B)

Žáci třetích tříd navštívili  baletní představení v Moravském  divadle v Olomouci. Louskáček P. I .Čajkovského je zavedl do pohádkového světa dětské fantazie. Krásný příběh malé Klárky a jejího Louskáčka  ve spojení s  podmanivou hudbou, nádhernou scénou a  tanečním uměním baletního souboru byl úžasným zážitkem.

Vítání občánků (4. A)

Žáci 4.A měli možnost přivítat nejmenší spoluobčánky našeho města. Recitačním  pásmem zpestřili již tak slavnostní atmosféru Vítání občánků, které proběhlo v obřadní síni olomoucké radnice.

Vesmír (3. třídy)

Na další lekci do Domu dětí se žáci obzvláště těšili. Téma totiž bylo Vesmír. Formou hrou a soutěží se žáci dozvěděli spoustu nových a hlavně zajímavých informací. Toto téma nás v nejbližší době čeká ve vyučování a tato lekce dětem už mnohé prozradila.