Městská knihovna (3.A)

V pátek 26. 11. navštívila 3. A městskou knihovnu. Paní knihovnice měla připravený program na téma „Advent a Vánoce“. Děti se dozvěděly hodně zajímavostí týkajících se předvánočních i vánočních zvyků i oslav Vánoc v různých zemí. Při zpáteční cestě začalo sněžit a my jsme se do školy vraceli s vánoční náladou.

Vesmír (5.B)

V pátek 26.11. se žáci 5.B zúčastnili v DDM výukového programu o vesmíru. Nejen, že si děti o vesmíru povídaly, ale dokonce se samy na chvíli staly astronauty, kteří se svou posádkou letěli do vesmíru za účelem vědeckého bádání. Nejprve si z okna rakety všechny planety pořádně prohlédli a potom začali pracovat na...

Slabikářová slavnost prvních tříd

Žáci prvních tříd již zvládli všechny úkoly v Živé abecedě, dokáží přečíst několik písmena slabik, Proto jim byl slavnostně předán Slabikář. V něm už budou číst slova a celé věty, aby se z nich stali zdatní čtenáři. Přejeme jim v tomto počínání mnoho úspěchů a hromadu trpělivosti.

Bezpečně doma, bezpečně venku (3. B, 3. A)

Tato beseda se uskutečnila v rámci preventivního programu ve 3. třídách. Žáci si s paní policistkou zopakovali bezpečné chování doma, jak se mají chovat venku, při setkání s cizími lidmi, pravidla chodců a cyklistů. Zopakovali si, jak se zachovat, jsem-li svědek dopravní nehody nebo nekalé činnosti, důležitá telefonní čísla.  Na závěr nám paní...

Testování žáků na Covid-19

Vážení rodiče (zákonní zástupci žáků), na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví provedeme ve škole v pondělí 8. listopadu a 15. listopadu 2021 preventivní screeningové testování žáků na Covid-19. Testování se nemusí účastnit žáci, kteří mají 14 dní po ukončeném očkování, nebo jsou v ochranné lhůtě 180 dní od prvního pozitivního PCR testu....

Třídní scvhůzky 8.11.

V pondělí 8.11. se uskuteční třídní schůzky. stupeň bude mít třídní schůzky od 16.30 do 18.00 hdoin. stupeň bude mít třídní schůzky od 17.00 do 18.30 hodin. Po dobu pohybu ve škole je nutné mít zakryté dýchcí cesty respirátorem.

Uzavření školní jídelny ZŠ Nedvědova

Vážení zákonní zástupci žáků školy, dnes (středa 3. 11.) před polednem jsme zachytili únik plynu v jídelně (vývařovně), který byl hasiči a plynaři potvrzen. Z tohoto důvodu nám byl odstaven plyn zásobující školní jídelnu  – je potřebný k vaření obědů. Na opravě se začne intenzivně pracovat zítra ráno. Odstávka plynu (uzavření školní jídelny) bude...

Arcibiskupský palác – první třídy

Dnes zamířili žáci 1.B a 1.C do Arcibiskupského paláce. Při prohlídce vnitřních prostor paláce děti hledaly sochy zvířat, místa, obrazy, předměty, na kterých byly vyobrazeny zvířata. Děti nahlédly do tajemných zákoutí starobylého paláce i do tajných schránek. Nechyběly hádanky ani kvízy. Nové informace zakreslily do pracovních listů. Na závěr byl...

Halloweenské pečení 5.B

Dne 20.10. se žáci 5.B snažili oslavit vzpomínku na své zesnulé pečením. Než se ale vypravili za dobrodružstvím do školní kuchyňky, vysvětlili si, že tento den si lidé připomínají ve světě různým způsobem. České Dušičky (Památka zesnulých), jsou klidnou, tichou vzpomínkou na naše blízké, kterým chodíme 2. listopadu zdobit hrob...

Dýňodlabání 3. B

Dobrovolníci ze 3. B se zúčastnili krajské soutěže ve vydlabávání, vyřezávání a zdobení dýní. Tato soutěž byla součástí podzimní výstavy na Floře Olomouc – Hortikomplex. I když bylo chladnější počasí a my jsme strávili celé dopoledne venku, zima nám nebyla, neboť  nás rozehřál nejen horký čaj, ale i krásné 3....