Záhada olomoucké pevnosti (3.A,B)

Žáci třetích tříd navštívili edukační program v Pevnosti poznání. Vydali se do doby, kdy se v Olomouci psaly dějiny a zažili si život v minulosti na vlastní kůži. Zapojili se do příběhu, který se odehrává v olomoucké pevnosti v době vlády Marie Terezie. Seznámili se s fungováním tehdejší armády, naučili se obsluhovat vojenské dělo a vyzkoušeli...

Putování žabky Bufinky (2.A,B)

Žáci se v pátek zúčastnili výchovného programu v rámci prvouky. Děti se zábavnou formou seznámily s životem žab od narození až po dospělost. Při praktických činnostech si vyzkoušely, co a jak musí žabka podniknout, aby přežila celý rok – námluvy , potrava ,život ve vodě i na souši.

Beseda s policií (5.C)

Pokud byste se chtěli dozvědět něco víc o šikaně nebo kyberšikaně, pozvěte si na besedu členy městské policie. Zjistíte spoustu užitečných informací, které pak můžete použít v praxi. Policisté nás navštívili poslední říjnový den a pustili nám velmi zajímavý a smutný film o chlapci, který nerad chodil do školy, protože mu...

Beseda s policií (2. A, B + první třídy)

Ve čtvrtek 31. 10. 2019 navštívila druhé třídy městská policie. Žáci si opět zopakovali pravidla silničního provozu a jejich dodržování. Procvičili si známé dopravní značky a jejich správné názvy, formou pracovního listu si připomněli, jak se správně chodec i cyklista chová na silnici a na co všechno si musí dávat...

Beseda s policií (2. A, B)

Ve čtvrtek 31. 10. 2019 navštívila druhé třídy městská policie. Žáci si opět zopakovali pravidla silničního provozu a jejich dodržování. Procvičili si známé dopravní značky a jejich správné názvy, formou pracovního listu si připomněli, jak se správně chodec i cyklista chová na silnici a na co všechno si musí dávat...

Beseda v knihovně (3.A,B)

Žáci třetích tříd  navštívili Knihovnu města Olomouce na Brněnské ulici. Program besedy Naši ilustrátoři je zavedl k nejznámějším ilustrátorům dětských knížek. Ilustrace Jiřího  Trnky, Heleny Zmatlíkové, Radka  Pilaře  a mnoha  dalších  je provází nejen v knihách, ale také  v českém fenoménu – večerníčku. Žáci se formou hry seznámili i se zástupci současné ilustrační...

Kamarád z Vietnamu

Žáci se zábavnou formou seznámili s dívkou z Vietnamu. Z dopisu, který jim napsala se dozvěděli o životě a práci jejich rodičů . Poznali zajímavosti této země a na závěr si vyrobili tradiční rákosový klobouk z papíru.

Kamarád z Vietnamu (2.A)

Žáci se zábavnou formou seznámili s dívkou z Vietnamu. Z dopisu, který jim napsala se dozvěděli o životě a práci jejich rodičů . Poznali zajímavosti této země a na závěr si vyrobili tradiční rákosový klobouk z papíru.

Beseda s městskou policií (5.A,B)

Ve středu 23.10. navštívili žáky 5.B příslušníci městské policie, kteří s nimi měli besedu na téma „Bezpečně na internetu“. Již dříve jsme se dozvěděli, jak na internetu pracovat nebo se bavit, jak vytvořit bezpečné heslo apod., ale opakování nikdy neuškodí, že? Po zopakování těchto teoretických i praktických informací týkajících se...

Příběh banánu (4.B, 4.C)

Tento zajímavý vzdělávací program pro naše čtvrťáky připravili externí pracovníci. Žákům byly ukázány souvislosti mezi pěstováním banánů a stavem životního prostředí i zdravím samotných pěstitelů.  Aktivity byly zaměřeny na vyhledávání, ověřování informací, praktické náměty a uvádění příkladů. Žáci pracovali formou skupinové práce a v závěru programu své výsledky prezentovali.