Prvňáčci v knihovně

V pondělí 7. 1. a 14. 1. navštívily první třídy knihovnu A. Šprince na Brněnské ulici. Čekala je beseda na téma Večerníček. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých věcí o oblíbené postavičce, ale taky si mohly zasoutěžit v poznávání známých večerníčkových pohádek či znělek a postaviček.

Planetárium Brno (5. třídy)

Meziplanetární sondy v uplynulém půlstoletí prozkoumaly všechny planety Sluneční soustavy, nezapomněly ani na jejich satelity anebo ještě menší tělesa – planetky a komety. Žáci 5. tříd měli příležitost vydat se na návštěvu těchto světů. První zastávkou byl Měsíc, jediné vesmírné těleso, na kterém lidé dosud přistáli, dalším byl Mars, protože...

Vánoční příběh

Předvánoční čas žákům 1.a 2. tříd zpříjemnilo divadelní představení Vánoční příběh. Poetické vyprávění o cestě do Betléma doprovázené koledami se dětem velmi líbilo a umocnilo těšení se na Ježíška.

Advent na zámku (1. A, B)

Ve středu 19. prosince se obě první třídy vypravily do Náměště na Hané, aby společně prožily adventní čas v krásné vánoční atmosféře. Děti čekaly vyzdobené zámecké komnaty, ukázka z pohádky Sůl nad zlato, dozvěděly se o tradici zdobení stromečku a o dalších známých i méně známých vánočních zvycích. Pak se prvňáčci přesunuli...

Kouzlo adventu (druhé třídy)

Žáci druhých tříd navštívili v předvánočním čase zámek v Náměšti na Hané. Během prohlídky se seznámili se zvyky a tradicemi adventního období a ve výtvarné dílničce si vyrobili drobné dárky. Na závěr navštívili dílnu tradičních uměleckých řemesel.

„Pohádkové muziky“ vystoupila v Šantovce

Dne 16. 12., na „Stříbrnou neděli“ se vybraní žáci a děti z „Pohádkové muziky“ účastnili adventního odpoledne v OC Šantovka, kde předvedli své umění. Jako první zazpívala Vendulka Večeřová svou píseň „Dřevěný ptáček“,  poté zazpívala Kačka Fantulová píseň od Jakuba Děkana „Děda“ a jako třetí zazpívaly děti z „Pohádkové muziky“ písně...

Záhada hlavolamu (5. B)

Beseda probíhala v Knihovně Brněnská. Pan knihovník žáky seznámil s životem a dílem Jaroslava Foglara. Nejvíce se zaměřil na knihy Záhada hlavolamu a její pokračování. Děti se podívaly na první díl zfilmované knihy. Beseda se všem líbila a určitě některé žáky inspirovala k četbě.

Kostel a fara sv.Mořice (1. A, 1. B a 3. C)

Ve středu 12. prosince navštívily třídy 1. A, 1. B a 3. C kostel a faru sv. Mořice v Olomouci.    Na faře je čekal program v podobě divadelního představení a pak vypravování o narození Ježíška. V kostele si společně všichni zazpívali za doprovodu varhan vánoční koledy.

Příběhy vodníka Česílka (třetí třídy)

V pondělí 10. prosince žáci třetích tříd si předvánoční čas zpestřili divadelním představením „Příběhy vodníka Česílka“. Jak už to v pohádce bývá…, v každém rybníku, tůni a tůňce přebývá nějaký vodník. A kousek od Jičína, v jednom malém rybníčku, žil se svým kaprem osmikiláčem Česílko. Knížepán z jičínského zámku na něj dostal zálusk, a tak se ho pokušel...

Účast na veřejné sbírce Fondu Sidus

Žáci a pracovníci školy se zapojili do veřejné sbírky Fondu Sidus. Z výnosu této sbírky bude podpořena Dětská klinika FN v Olomouci, Pediatrická klinika UK 2.LF v Praze Motole a další. Naše škola tak přispěla do sbírky výnosem 3567 Kč. Děkujem všem žákům (i jejim rodičům) a pracovníkům školy, kteří...