Návštěva Sdružení D

Zdravé a pozitivní klima je nezbytnou podmínkou toho, aby se naši žáci cítili ve škole dobře. Proto jsme pro kolektiv 5.B zajistili program Sdružení D s názvem „Já jsem já, ty jsi ty a tak je to dobře…“ Program byl zaměřen na sebepoznání, přijetí sebe sama, podpořil přijetí individuality ostatních spolužáků a v neposlední řadě...

Turistický výlet – Prostějov

Poslední masopustní sobotu se žáci naší školy vypravili do okolí říčky Hloučely v Prostějově. Ani špatné počasí děti neodradilo prozkoumat všechna přírodní zákoutí, zahrát si naučné hry. V druhé části výletu byli děti součástí masopustního veselí na prostějovském náměstí.

DDM Voda (3.A,B)

V rámci učiva prvouky navštívili třeťáci prvoučný program Voda na zlato v DDM. Během interaktivního programu se seznámili  s významem vody  pro život lidí, zvířat a rostlin.     Koloběh vody a její význam. Jak teče řeka, znečišťování vody, obyvatelé vodních ekosystémů

Vítání občánků

Žáci 5.A měli možnost přivítat nejmenší občánky našeho města. Recitačním pásmem zpestřili již tak slavnostní atmosféru Vítání občánků, které proběhlo v obřadní síni olomoucké radnice.

Návštěva knihovny Brněnská – Internetem bezpečně

Téma  dnešní besedy  v knihovně bylo Internetem bezpečně. Paní knihovnice dětem 5.A vysvětlila rizika, se kterými se děti mohou při používání internetu setkat. Poradila, jak si vytvořit silné heslo nebo kam se obrátit v případě potřeby. Prostě jak správně využívat technologie a být přitom v bezpečí na internetu.

Internetem bezpečně

O tom, jak se chránit na internetu, jak si vytvořit bezpečné heslo, co je kyberšikana, sexting či kybergrooming, se mohli více dovědět žáci 5.B, kteří navštívili KMOL, kde pro ně byla připravena v titulku zmíněná lekce. Z mnoha statistik, průzkumů i samotného přiznání žáků tráví děti v digitálním prostoru podstatnou část svého volného...

Návštěva Sdružení D (5.B)

Zdravé a pozitivní klima je nezbytnou podmínkou toho, aby se naši žáci cítili ve škole dobře. Proto jsme pro kolektiv 5.B zajistili program Sdružení D s názvem „Já jsem já, ty jsi ty a tak je to dobře…“ Program byl zaměřen na sebepoznání, přijetí sebe sama, podpořil přijetí individuality ostatních spolužáků a v neposlední řadě...

Návštěva knihovny Brněnská – Internetem bezpečně (5.A)

Téma  dnešní besedy  v knihovně bylo Internetem bezpečně. Paní knihovnice dětem 5.A vysvětlila rizika, se kterými se děti mohou při používání internetu setkat. Poradila, jak si vytvořit silné heslo nebo kam se obrátit v případě potřeby. Prostě jak správně využívat technologie a být přitom v bezpečí na internetu.

Prezidentské volby (žákovský parlament)

Naši parlamenťáci jsou napjatí, jak dopadnou volby prezidenta v naší zemi. Zajímalo je, jak by dopadly, kdyby naše škola byla „stát“ a naši žáci „voliči“. Proto proběhly před samotnými volbami naše místní volby. Výsledky vám nesdělíme, abychom vás neovlivnili 😊 Aaaaale žáci naší školy mají naprosto jasno hned po prvním kole....