Žákovský parlament v Brně aneb Medvědi u Masařek 😊 😊

Žákovský parlament naší partnerské školy Masarovy v Brně nás při návštěvě Konference žákovských parlamentů v Olomouci pozval na výjezdní zasedání s výměnou zkušeností na svou školu. Vydali jsme se i přes nepříznivé počasí „tří zmrzlých“ na cestu. Luxusní autobus s teplým kakaem nás dovezl s mírným zpožděním do centra Brna, pak jsme se bez problémů...

Beseda v knihovně (1.A, 1.B)

Ve středu 15. května navštívily obě první třídy knihovnu A. Šprince na Brněnské ulici. V tomto školním roce byla pro ně připravena již třetí beseda a to na téma „Abeceda“. Děti si zábavnou formou zopakovaly abecedu, zahrály si hru s písmenky, ukázaly si s paní knihovnicí znakovou řeč a také braillovo písmo. Pak...

Beseda v knihovně (1.A, 1.B)

Ve středu 15. května navštívily obě první třídy knihovnu A. Šprince na Brněnské ulici. V tomto školním roce byla pro ně připravena již třetí beseda a to na téma „Abeceda“. Děti si zábavnou formou zopakovaly abecedu, zahrály si hru s písmenky, ukázaly si s paní knihovnicí znakovou řeč a také braillovo písmo. Pak...

Školní výlet do Štramberku (5.B,C)

V úterý 14. 5. 2019 vycestovali žáci pátých tříd na školní výlet do Štramberku. Měli možnost navštívit jeskyni Šipku, hrad Štramberská trúba nebo minizoo. Vyzkoušeli si pečení štramberských uší, točení na hrnčířském kruhu v keramické dílně nebo jízdu na čtyřkolkách. Přestože nás celý den doprovázel déšť, výlet se všem líbil a vydařil...

Jíme zdravě, chytře, hravě (4.C)

V pondělí 13. května se žáci 4. C zúčastnili vzdělávacího programu Jíme zdravě, chytře, hravě. Program se uskutečnil na Krajské hygienické stanici v Olomouci. Žáci byli rozděleni do skupin, ve kterých po celou dobu trvání akce, plnili úkoly, které jim byly zadány. Všechny úkoly se týkaly zdravé výživy. Na závěr...

„SeneCura“

Dne 13.5.2019 vystoupily děti z kroužku „Pohádková muzika“ v Domově pro seniory „SeneCura“ s pásmem písniček a s pohádkami „O Červené Karkulce“ a „O Šípkové Růžence“.  Představení se seniorům velice líbilo, neskrývali slzy dojetí a na závěr našeho vystoupení si s námi zazpívali píseň „Ach, synku, synku“, při které je děti doprovázely na Orffovy nástroje....

Jak využít odpad (I. stupeň)

Týmy žáků 7.B a 8.B nám v rámci svého miniprojektu (jehož jsou součástí ve spolupráci s Arpokem) nabídli program, jehož součástí byla vyučovací hodina a malé tvořivé dílničky. Podle ročníku si připravili program na téma Třídění odpadu, využití odpadového materiálu a odpady v mořích a oceánech. Různou formou nám přiblížili tento problém, který...

Pohádková muzika

V úterý, dne 7. 5. 2019 vystoupily děti z kroužku „Pohádková muzika“ s pásmem písní a pohádkou „O Červené Karkulce“ pro děti ze ZŠ při FNOL.  Dětem v nemocnici se vystoupení velmi líbilo a my jsme byli rádi, že jsme je mohli svou přítomností potěšit a vykouzlit jim na tvářích úsměvy.

DDM Na ostrově (3. B,3. A)

Žáci třetích tříd navštívili DDM Jánského, kde se zúčastnili environmentální pořadu Na Ostrově. Stali se trosečníky, kteří  našli jen některé věci na pobřeží, rozhodovali o jejich důležitosti, navštívili vůdce lidojedů a obchodovali s ním. Nakupovali domácí zvířata a plodiny – přemýšleli o jejich plném využití. Na závěr nasedli všichni společně na...