Kaprodorom (3. B, 5.C)

Uzavřít školní rok se žáci třetí a páté třídy vydali do přírody na rybník „Kaprodrom“. Cestu tam i zpět zvládli pěšky za krásného slunečného počasí. Po příchodu na Kaprodrom čekalo žáky překvapení v podobě opékání špekáčků na ohništi. Bylo to příjemně strávené dopoledne u vody v nádherné přírodě. Všichni jsem si to...

Pasování na čtenáře (1.A,B)

Celoroční úsilí prvňáčků bylo završeno slavnostním přivítáním do klubu čtenářů. Žáci byli na čtenáře pasováni v olomoucké knihovně. Odměnou jim byla krásná kniha pro malé čtenáře.

Prohlídka radnice (3.A)

Děti navštívily zajímavá místa naší radnice – obřadní síň, klenoty a věž. Všichni si prohlédli město z výšky i ze země na modelu před radnicí i ve skutečnosti. Ve 12,00 jsme vycházku zakončili u orloje.

Vlastivědné muzeum (3.B)

Ve středu 23. června navštívila třída 3.B Vlastivědné muzeum v našem městě. Po prohlédnutí jednotlivých expozic se děti vydaly na procházku centrem Olomouce a výlet byl zakončen návštěvou cukrárny.

Netradiční hodina tělesné výchovy 5.B

Pravdou je, že hodin tělesné výchovy bylo v tomto školním roce pomálu. Ale i přesto, proč si je nezpestřit? Proč nerozšířit dovednosti našich žáků a nezasvětit je do tajů bowlingu, o který sami žáci projevili zájem a akci navrhli? Žákovská iniciativa se cení a vítá, a proto jsme svižnou procházkou zamířili...

Máme nové Medvědy aneb Volby do žákovského parlamentu

Na pondělí jsme si připravili pro naše kamarády ze čtvrtých a pátých tříd malé seznámení s žákovským parlamentem. Aktivity mířily k informacím o tom, co je to parlament, kdo je to parlamenťák a jak to chodí nejen u nás ve škole. Následovalo sestavení kandidátních listin a pak samotné volby v jednotlivých třídách. Vše...

Spolupráce školy s centrem „Slaďme to“

V tomto školním roce jsme navázali spolupráci s centrem podpory spolupráce rodiny a školy „Slaďme to“, do níž jsme zapojili žáky 5. B.  Pro žáky byly připraveny tři zajímavé programy, dva z nich však z důvodu distanční výuky proběhly v online prostředí. První z nich s názvem „Hrdinové a jejich příběhy“ si kladl za cíl podpořit pozitivního třídní klima, odreagování se z mnohdy nelehkých úskalí distanční výuky, humor, rozvoj spolupráce a...

Výstava masožravých rostlin (3.B)

Ve středu 16.června 2021 se žáci 3.B zúčastnili výstavy masožravých rostlin. V Palmovém skleníku čekaly na třeťáky stovky různých exponátů těchto „masožravek“, ale také kvetoucí kaktusy či tropické a subtropické rostliny, které se nacházejí v dalších sklenících. Dětem se akce moc líbila a odnesly si spoustu zážitků a poznatků.

Vycházka (5.A)

Ve středu 16.6. se žáci 5.A vydali procházkou na bowling. Rozdělili se do skupinek a hráli s obrovským nasazením. Všichni odcházeli s pocitem vítězství. Akce ukázala, že jsou všichni týmoví hráči a vítězství zpečetili sladkou tečkou v podobě zmrzliny.

Konference Žákovských parlamentů – tentokrát online

S kamarády z dalších základních škol jsme se sešli v online prostoru ve spolupráci s CEDU. Tématem byla online (ne)aktivita žákovských parlamentů v době pandemie. Náročná situace se projevila i v náročnosti na činnost parlamenťáků. Získali jsme náměty a inspirace na akce, které lze uskutečnit, „ať se dějě co se dějě“ 😊 Sdíleli jsme plány na...