Dívčí koutek (5. třídy)

U děvčat 5. tříd proběhla beseda zaměřena na dospívání. Děvčata se seznámila se změnami, které je v souvislosti s dospíváním čekají. Společně s lektorkami si dívky vysvětlily, jak se mění tělo dospívajících, co je menstruační cyklus, jak k němu přistupovat a také jak dodržovat hygienické návyky. Beseda dívkám velmi citlivě poskytla základní informace o...

Voda nad zlato (3.B,3.A)

Žáci navštívili DDM, kde se zapojili do pořadu Voda nad zlato. Získávali nové poznatky o vodě, kde se nachází, o koloběhu vody, o živočiších ve vodě, jaké stavby by mohly být kolem řek. Zahráli si i pohádku o koloběhu vody. Pořad se dětem velice líbil.

Pevnost poznání (2.A,B)

Žáci druhých tříd navštívili Pevnost poznání. Ve vzdělávacím pořadu Labyrint smyslů prozkoumali pozoruhodný smyslový labyrint. Formou zajímavých úkolů, her a pohybových aktivit poznávali svoje smysly. Součástí programu byla také  vědecká výtvarka, kde se tvořivě propojila věda s výtvarným uměním.

„Babička drsňačka“ (5.roč.)

Žáci navštívili knihovnu Brněnská, kde je čekala beseda na téma „Babička drsňačka“. Paní lektorka žáky seznámila s dětskou tvorbou spisovatele Davida Walliamse. Jednotlivé knížky si žáci mohli prohlédnout a pak plnit zadané úkoly, které byly mnohdy velmi vtipné a veselé, stejně jako celá tvorba daného autora.

Vítání občánků (5.A)

Žáci druhých tříd navštívili Pevnost poznání. Ve vzdělávacím pořadu Labyrint smyslů prozkoumali pozoruhodný smyslový labyrint. Formou zajímavých úkolů, her a pohybových aktivit poznávali svoje smysly. Součástí programu byla také  vědecká výtvarka, kde se tvořivě propojila věda s výtvarným uměním.

Knihovna (3. B, 3. A)

Žáci obou tříd navštívili knihovnu A. Šprince, kde pro ně paní knihovnice nachystala besedu nad knihami na téma „Čím chci být“.  Děti se seznámily se spoustou knih, které nám vysvětlují jednotlivá povolání, ať již v próze či poezii. Žáci zjistili, že existuje 300 povolání. Dále si zkusili kvíz a na závěr...

Co viděla sojka v lese (1.A,B)

V pátek se děti našich tříd zúčastnily programu v Domě dětí a mládeže na Jánského ulici, kde si na vlastní kůži vyzkoušely rozpoznávání zvuků ptáků a jiných zvířat našeho lesa, zahrály si soutěž – poznej a urči co jsem za zvíře a další zábavné soutěže ze života našeho lesa. Dětem se program...

Maškarní karneval 16. 2.

Dětský rej masek, skvělé hity k tanci i poslechu, bohatá tombola a drobné občerstvení … a báječné setkání všech příznivců našeho tradičního karnevalu. Těšíme se na vás v sobotu od 15.00 do 17.00 v tělocvičně školy.

Projekt Healthy eating (čtvrtá třída)

Dne 31.1., tedy před pololetním vysvědčením se pustili všichni čtvrťáci do anglického projektu Healthy eating. Děti pracovaly ve skupinkách a připravovaly své projektové plakáty o zdravé výživě. Lepily, stříhaly, překládaly… odvážné skupinky se pustily i do přípravy vlastní zdravé svačinky – to byla dobrota… Součástí dne byla i závěrečná prezentace...

Healthy eating (čtvrtá třída)

  Dne 31.1., tedy před pololetním vysvědčením se pustili všichni čtvrťáci do anglického projektu Healthy eating. Děti pracovaly ve skupinkách a připravovaly své projektové plakáty o zdravé výživě. Lepily, stříhaly, překládaly… odvážné skupinky se pustily i do přípravy vlastní zdravé svačinky – to byla dobrota… Součástí dne byla i závěrečná...