Přírodovědný program (1. B)

V pátek 13. května navštívila třída 1. B areál botanické zahrady.  Pracovníci CHKO Litovelské Pomoraví si pro děti připravili program, který byl zaměřený na poznávání přírody v této oblasti. Na jednotlivých stanovištích si děti povídaly o vodě, vodních rostlinách, hmyzu i rybách, které žijí v řece Moravě. Prvňáčci si také vyzkoušeli lov vodních...

Dopravní hřiště (4.A)

Žáci 4.A třídy se v rámci dopravní výchovy vypravili na hřiště Semafor. Výuka byla rozdělena do dvou dnů. První den se děti seznámily se základními pravidly silničního provozu, dopravními značkami a tato pravidla si pak převedly do praxe při jízdě na kole či koloběžce. Druhý den žáci zhodnotili své znalosti...

Atletický trojboj

Poslední školní den v prvním květnovém týdnu tohoto roku se vybraní žáci zúčastnili atletického trojboje na stadionu „Lokotka“ v Olomouci. Jednalo se o soutěž čtyřčlenných týmů složených ze dvou dívek a dvou chlapců, kteří s ostatními školami poměřili síly ve sprintu na 50 m, skoku do dálky, hodu kriketovým míčkem a štafetě na...

Dopravní soutěž (páté třídy)

Dne 10. května se žáci 5. ročníku zúčastnili okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů na dopravním hřišti Semafor v Olomouci. Cílem soutěže je podněcovat a zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu, ověřovat získané znalosti a dovednosti žáků, uplatňování pravidel provozu na pozemních komunikacích v praxi, zdokonalovat techniku bezpečné jízdy v silničním...

Dentální hygiena (první třídy)

V pátek 6.5. se první třídy zúčastnily besedy o dentální hygieně. Tuto besedu vedla studentka zubního lékařství z Olomouce. Nejprve dětem poskytla teoretické informace o zubech a pak si žáci vyzkoušeli se svými zubními kartáčky správnou techniku čištění zubů. Nakonec pomoci “kouzelné vodičky“ proběhla kontrola účinnosti čištění zubů u dětí. Přednáška byla...

DDM Co viděla sojka v lese (2.A,B)

Tajemství lesa pomocí her a vyprávění odhalili naši druháci na vzdělávacím pořadu DDM – Co viděla sojka v lese. O hlídači našich lesů se děti dověděly spoustu zajímavostí. Nejvíce je zaujala její dovednost napodobování různých zvuků. V interaktivních hrách děti následně objevovaly další zvířata a seznamovaly se s jejich životem.  

Dentální hygiena (první třídy)

V pátek 6.5. se první třídy zúčastnily besedy o dentální hygieně. Tuto besedu vedla studentka zubního lékařství z Olomouce. Nejprve dětem poskytla teoretické informace o zubech a pak si žáci vyzkoušeli se svými zubními kartáčky správnou techniku čištění zubů. Nakonec pomoci “kouzelné vodičky“ proběhla kontrola účinnosti čištění zubů u dětí. Přednáška byla...

Edukační program ve vlastivědném muzeu – Středověká Olomouc

Tentokrát žáci 4.A cestovali časem až do středověké Olomouce. Děti se dozvěděly, jak a proč se stavěla středověká města, jaký byl rozdíl ve městě a na vesnici, kdo byl chudý a bohatý. Pátraly, co vyráběla stará zapomenutá řemesla a k čemu sloužily rozmanité středověké předměty. Program byl velmi zajímavý a doplnil...

Jíme zdravě, pestře, hravě (3. B, 3. A)

Žáci třetích tříd v rámci preventivního programu navštívili Krajskou hygienickou stanici v Olomouci, kde se zúčastnili pořadu Jíme zdravě, pestře, hravě. Jak již napovídá téma, děti si s paní lektorkou povídaly o tom, co je pro naše tělo zdravé, a co ne, pomocí maket si sestavovaly správný zdravý talíř, skupiny si  zasoutěžily –...

Den Země (1.B)

V pátek 22. dubna 2022 se třída 1. B vypravila do Bezručových sadů, aby tam oslavila Den Země. Akce probíhala v rozáriu a lektoři z DDM si pro děti připravili opravdu pestrý program. Na osmi různých stanovištích plnili prvňáčci ve skupinkách různé úkoly. Některé byly zaměřeny na poznávání stromů, rostlin, živočichů, jinde zase...