ŠKOLA UZAVŘENA – žáci se ovšem učí

Škola je pro žáky uzavřena. Aby žáci nezameškali učivo, budeme „vyučovat“ (zadávat úkoly pro procvičování i získávání nových informací ) pomocí elektronických médií a elektronických komunikačních kanálů. Prosíme zákonné zástupce žáků a žáky, aby sledovali naše webové stránky (na hlavní stránce odkaz vpravo nahoře „Výuka online“), kde budou informace o...

ŠKOLA UZAVŘENA – LYŽAŘSKÝ VÝCVIK POKRAČUJE

Z důvodu nařízení vlády jsou od středy 11. 3. 2020 až do odvolání základní školy pro žáky uzavřeny. Škola ani školní družina nebude v provozu = nesmí do budov školy pustit žáky. Obědy ve školní jídelně jsou žákům odhlášeny a nebudou se vydávat. O zrušení tohoto opatření a otevření školy...

Výchovný koncert (2. A, B)

V pátek 6. března navštívily obě druhé třídy výchovný koncert v sále Moravské filharmonie Olomouc. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o žesťových nástrojích, které jsou nejhlasitější nástroje symfonického orchestru. Viděli a slyšeli největší a nejhlouběji hrající nástroj a to vše při poslechu hráčů Olomouckého žesťového kvinteta s průvodním slovem pana Radima Černína.

Desatero bezpečného internetu (4.B,C)

Ve třídách 4.B a 4. C proběhla výchovná beseda. Tématem byly zásady bezpečného užívání internetu a různých sociálních sítí. Žáci na různých příkladech si sami zjistili jak je  jednoduché  informace  o jednotlivých osobách získat a byli poučeni i o jejich možném zneužití. Na závěr si shrnuli takzv. Desatero bezpečného internetu.

Na ostrově (4.C)

Žáci 4.C  navštívili DDM Jánského, kde byl po ně připraven výukový program „Na ostrově“. Děti si zahrály hru na trosečníky, seznámily se s životem na opuštěném ostrově. Jak se zachránit – využití rostlin, zvířat a vyplaveného materiálu. Závěrem hry byl nalezený poklad, který byl na opuštěném ostrově ukrytý a možnost záchrany....

S drumbenem v Africe (4.B)

Dne 5. března navštívili žáci 4.B vzdělávací program s názvem „S drumbenem v Africe“. V rámci programu získali zajímavé informace o africkém kontinentu, zejména o jeho fauně, ale také o způsobu života domorodých kmenů. S velkým ohlasem se setkala hra na bubny zvané drumbeny, v závěru programu si pak žáci vyrobili svoje vlastní rytmické...

Naši parlamenťáci na Mount Everestuuuuuuuu :-)

Uplynulé tři dny jsme strávili v nádherném prostředi Kaprálova mlýna na výjezdním zasedání. Spolu s lektory z CEDU (Centrum pro demokratické učení) jsme směřovali různými aktivitami ke společnému cíli – zdolat nejvyšší z vrcholů světa – a to se nám právě dnes v 10.30 povedloooooo, jupíííííí. A co že se...

Vlastivědné muzeum – Příroda Olomoucka, Keltská kamenná hlava (4.A)

Žáci 4.A se vypravili do Vlastivědného muzea na výstavu jednoho z nejznámějších archeologických nálezů ČR, a to keltské kamenné hlavy ze Mšeckých Žehrovic. Děti se seznámily též s archeologickými nálezy z mladší doby železné – se zbraněmi, šperky, předměty denní potřeby. Druhou část prohlídky žáci zaměřili na exponáty týkající se přírody Olomoucka. Výstava...

Moravská filharmonie (1. A,B)

Žáci prvních tříd navštívili koncert pěveckého souboru Campanella, který se uskutečnil v koncertním sále v Redutě. Zpěváci provedli žáky kolem světa, navštívili Ameriku, Afriku, pluli po moři. Provázení na cestě kolem světa probíhalo pomocí písniček. Do některých byli žáci zapojeni zpěvem nebo pohybovou aktivitou.