Třídní scvhůzky 8.11.

V pondělí 8.11. se uskuteční třídní schůzky. stupeň bude mít třídní schůzky od 16.30 do 18.00 hdoin. stupeň bude mít třídní schůzky od 17.00 do 18.30 hodin. Po dobu pohybu ve škole je nutné mít zakryté dýchcí cesty respirátorem.

Uzavření školní jídelny ZŠ Nedvědova

Vážení zákonní zástupci žáků školy, dnes (středa 3. 11.) před polednem jsme zachytili únik plynu v jídelně (vývařovně), který byl hasiči a plynaři potvrzen. Z tohoto důvodu nám byl odstaven plyn zásobující školní jídelnu  – je potřebný k vaření obědů. Na opravě se začne intenzivně pracovat zítra ráno. Odstávka plynu (uzavření školní jídelny) bude...

Arcibiskupský palác – první třídy

Dnes zamířili žáci 1.B a 1.C do Arcibiskupského paláce. Při prohlídce vnitřních prostor paláce děti hledaly sochy zvířat, místa, obrazy, předměty, na kterých byly vyobrazeny zvířata. Děti nahlédly do tajemných zákoutí starobylého paláce i do tajných schránek. Nechyběly hádanky ani kvízy. Nové informace zakreslily do pracovních listů. Na závěr byl...

Halloweenské pečení 5.B

Dne 20.10. se žáci 5.B snažili oslavit vzpomínku na své zesnulé pečením. Než se ale vypravili za dobrodružstvím do školní kuchyňky, vysvětlili si, že tento den si lidé připomínají ve světě různým způsobem. České Dušičky (Památka zesnulých), jsou klidnou, tichou vzpomínkou na naše blízké, kterým chodíme 2. listopadu zdobit hrob...

Dýňodlabání 3. B

Dobrovolníci ze 3. B se zúčastnili krajské soutěže ve vydlabávání, vyřezávání a zdobení dýní. Tato soutěž byla součástí podzimní výstavy na Floře Olomouc – Hortikomplex. I když bylo chladnější počasí a my jsme strávili celé dopoledne venku, zima nám nebyla, neboť  nás rozehřál nejen horký čaj, ale i krásné 3....

Návštěva DDM (4. B)

Žáky 4. třídy čeká nyní ve vlastivědě i přírodovědě učivo o vodě. Proto jsme využili nabídku DDM Olomouc a 8. 10. 2021 jsme navštívili program s názvem „Voda nad zlato“. Žáci si prohloubili své znalosti o koloběhu vody v přírodě, o vodních tocích, o významu vody, dověděli se zajímavé informace o obyvatelích...

Projekt 72 hodin na naší škole aneb ,,Uklidíme okolí naší školy a školky!“

Tak zněl název již jubilejního 10. ročníku dobrovolnického projektu, ve kterém můžeme ukázat, že nám současné problémy životnímu prostředí nejsou cizí.  Žáci naší školy se v pátek 8. 10. opět zapojili do celorepublikového projektu 72 hodin, kterou organizuje Česká rada dětí a mládeže. Naši šesťáci shrabali listí a zazimovali školní zahradu....

Návštěva DDM 4. B

Žáky 4.třídy čeká nyní ve vlastivědě i přírodovědě učivo o vodě. Proto jsme využili nabídku DDM Olomouc a 8. 10. 2021 jsme navštívili program s názvem „Voda nad zlato“. Žáci si prohloubili své znalosti o koloběhu vody v přírodě, o vodních tocích, o významu vody, dověděli se zajímavé informace o obyvatelích vodních...

Podzimní sběr papíru

Vracíme se zpět k tradicím sběru papíru na naší škole 😊 jupíííííí. Skončila již akce ve spolupráci se Sluňákovem – děkujeme za dlouholetou spolupráci. Nyní řešíme sběr sami jako škola. Vzhledem k aktuální situaci jsme zvolili „samoobslužnou“ variantu a tímto děkujeme všem velmi ochotným rodičům, prarodičům a všem ostatním sběračům za aktivní...

„Poezie hravě“ (5.B)

Dne 6.10. navštívili žáci 5.B knihovnu na Brněnské ulici s programem „Poezie hravě“. Číst básničky? No to ani náhodou! To je přece nuda… V knihovně ale děti zjistily, že s poezií se setkávají častěji, než si myslely, a že to zase taková nuda není. Věděli jste, že třeba písničky jsou také...