1. třídy – zahájení školního roku / 1. 9. 2020

Vážení rodiče, slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 pro děti 1. tříd proběhne na hřišti školy (školní dvůr), v případě nepříznivého počasí v tělocvičně školy. Vzhledem k tomu, že nechceme omezovat počet doprovázejících dospělých, prosíme, aby si rodinní příslušníci vzali do budovy roušky. Děti mít roušky nemusí. Děkujeme za pochopení a těšíme se na...

Obnovení výuky – hygienická opatření

Od pondělí 25. 5. bude obnovena výuka na 1. stupni (v maximálně 15-ti členných skupinách žáků, rozdělených dle různé délky výuky žáků a požadavků na stravování ve školní jídelně). Žáci 9. tříd navštěvují školu a připravují se na přijímací řízení již dva týdny. V nastalé situaci musela škola posílit hygienická...

Hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Kritéria hodnocení žáků školy za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází z vyhlášky MŠMT ČR číslo 211/2020.   Žáky budeme hodnotit dle §1 odstavce 1 uvedené vyhlášky:   § 1 Hodnocení žáků (1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí...

ŠKOLA UZAVŘENA – žáci se ovšem učí

Škola je pro žáky uzavřena. Aby žáci nezameškali učivo, budeme „vyučovat“ (zadávat úkoly pro procvičování i získávání nových informací ) pomocí elektronických médií a elektronických komunikačních kanálů. Prosíme zákonné zástupce žáků a žáky, aby sledovali naše webové stránky (na hlavní stránce odkaz vpravo nahoře „Výuka online“), kde budou informace o...

ŠKOLA UZAVŘENA – LYŽAŘSKÝ VÝCVIK POKRAČUJE

Z důvodu nařízení vlády jsou od středy 11. 3. 2020 až do odvolání základní školy pro žáky uzavřeny. Škola ani školní družina nebude v provozu = nesmí do budov školy pustit žáky. Obědy ve školní jídelně jsou žákům odhlášeny a nebudou se vydávat. O zrušení tohoto opatření a otevření školy...

Výchovný koncert (2. A, B)

V pátek 6. března navštívily obě druhé třídy výchovný koncert v sále Moravské filharmonie Olomouc. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o žesťových nástrojích, které jsou nejhlasitější nástroje symfonického orchestru. Viděli a slyšeli největší a nejhlouběji hrající nástroj a to vše při poslechu hráčů Olomouckého žesťového kvinteta s průvodním slovem pana Radima Černína.

Desatero bezpečného internetu (4.B,C)

Ve třídách 4.B a 4. C proběhla výchovná beseda. Tématem byly zásady bezpečného užívání internetu a různých sociálních sítí. Žáci na různých příkladech si sami zjistili jak je  jednoduché  informace  o jednotlivých osobách získat a byli poučeni i o jejich možném zneužití. Na závěr si shrnuli takzv. Desatero bezpečného internetu.

Na ostrově (4.C)

Žáci 4.C  navštívili DDM Jánského, kde byl po ně připraven výukový program „Na ostrově“. Děti si zahrály hru na trosečníky, seznámily se s životem na opuštěném ostrově. Jak se zachránit – využití rostlin, zvířat a vyplaveného materiálu. Závěrem hry byl nalezený poklad, který byl na opuštěném ostrově ukrytý a možnost záchrany....

S drumbenem v Africe (4.B)

Dne 5. března navštívili žáci 4.B vzdělávací program s názvem „S drumbenem v Africe“. V rámci programu získali zajímavé informace o africkém kontinentu, zejména o jeho fauně, ale také o způsobu života domorodých kmenů. S velkým ohlasem se setkala hra na bubny zvané drumbeny, v závěru programu si pak žáci vyrobili svoje vlastní rytmické...