Turistický výlet – Lovecká chata – Sluňákov

Jarní sezonu zahájil náš turistický kroužek výletem na Loveckou chatu v Litovelském Pomoraví. Počasí přálo, a tak si děti mohly užít vše, co se v okolí chaty nabízelo – prolézačky, houpačky, výběh koní a také Agility závod v psím parkuru. Desetikilometrový výlet děti zakončily ve Sluňákově prohlídkou prvků přírodní galerie.

Beseda v knihovně Jaro je tu, 3. B

V rámci českého jazyka a prvouky navštívila třída 3. B pořad v knihovně A. Šprince „Jaro je tu“. Žáci si zopakovali nejen znaky jara, ale i jarní kytky, jarní svátky, a s nimi spojené tradice. Zjistili, že někde v obcích se chodí klapat, vynáší se Morana, jak se zdobí kraslice, pečou se velikonoční jidáše. Přehoupli...

Beseda v knihovně Jaro je tu (3. B)

V rámci českého jazyka a prvouky navštívila třída 3. B pořad v knihovně A. Šprince „Jaro je tu“. Žáci si zopakovali nejen znaky jara, ale i jarní kytky, jarní svátky, a s nimi spojené tradice. Zjistili, že někde v obcích se chodí klapat, vynáší se Morana, jak se zdobí kraslice, pečou se velikonoční jidáše. Přehoupli...

Beseda v knihovně Jaro je tu (3. B)

V rámci českého jazyka a prvouky navštívila třída 3. B pořad v knihovně A. Šprince „Jaro je tu“. Žáci si zopakovali nejen znaky jara, ale i jarní kytky, jarní svátky, a s nimi spojené tradice. Zjistili, že někde v obcích se chodí klapat, vynáší se Morana, jak se zdobí kraslice, pečou se velikonoční jidáše. Přehoupli...

Beseda – Doprava ve městech (5. roč.)

Žáci pátého ročníku se zúčastnili besedy na téma doprava ve městech. Jedná se o jedno z problematických témat dnešní doby. Společně jsme se podívali do samotné historie dopravy lidstva a ukázali si nejen aktuální problémy, ale i možná řešení, která by mohla napomoct k lepším zítřkům. Žáci se shodli, že každodenní kolony...

Beseda – Doprava ve městech (5. roč.)

Žáci pátého ročníku se zúčastnili besedy na téma doprava ve městech. Jedná se o jedno z problematických témat dnešní doby. Společně jsme se podívali do samotné historie dopravy lidstva a ukázali si nejen aktuální problémy, ale i možná řešení, která by mohla napomoct k lepším zítřkům. Žáci se shodli, že každodenní kolony...

U nás v mraveništi (1.C)

Děti se hravou formou seznámily s životem mravenců v mraveništi. Jejich stavbou těla, potravou, úkolem v mraveništi. Také si na vlastní kůži na mravence zahrály – bránily domov, staraly se o vajíčka, zajišťovaly potravu pro mraveniště. Na závěr děti dostaly pracovní list pro zopakování i zábavu.

Dopravní hřiště (5.A)

V pátek 18. 3.  žáci 5. A absolvovali 1. část výuky na dopravním hřišti. Výuka probíhala teoreticky v učebně na dopravním hřišti a  také nácvikem jízdy na kolech. Příští týden budou žáci ve výuce na dopravním hřišti pokračovat druhou částí.

Klokan na I. stupni

Žáci nejen 5. A  se zúčastnili soutěže Matematický klokan. Žáci řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod...