Komenského muzeum (7.A)

Ve čtvrtek 7. 3. 2019 žáci 7. A navštívili v Přerově Komenského muzeum, kde byl pro ně připraven pořad Pravěk – mýty a skutečnost, propojení s literaturou s touto tématikou. Žákům se pořad velice líbil. Sami pracovali na úkolech, které jim byly zadány, pak je s pomocí lektorky kontrolovali a vyhodnocovali. Těšíme se již...

Projekt (7. B, 8. B)

Ve spolupráci s Arpokem se týmy žáků 7. B a 8. B zúčastní projektu, který je zaměřen na Cíle udržitelného rozvoje. Čeká nás fáze plánování, příprav a realizace projektů nejen pro naše spolužáky, ale i pro veřejnost. Rozhodně se máte na co těšit 😊

Konference žákovských parlamentů aneb narozeninová párty 😊

Naši žáci se rozhodli pro získání nových zkušeností pořádáním větší akce ku příležitosti desátého výročí fungování našeho školního parlamentu. Prvním krokem bylo vytvořit společnou představu o tom, jak taková konference může vypadat. Máme mnoho nováčků a někteří vlastně vůbec nevěděli, jak si akci představit. Pomohla nám loni návštěva partnerské školy...

Exkurze 8. B na pracoviště CVT UP

Úžasné 🙂 Dnes jsme měli možnost nahlédnout „pod pokličku“ CVT UP. Copak, nevíte, co to je? My už dnes ano: Centrum výpočetní techniky (CVT) Univerzity Palackého zajišťuje koncepci, rozvoj a provoz univerzitního počítačového systému UP ve sféře informačních a komunikačních technologií na podporu výzkumu, vzdělání a správy univerzity. Podrobnosti najdeme...

Komenského muzeum (9.A)

Ve čtvrtek 21. 2. 2019 žáci 9. A navštívili v Přerově Komenského muzeum, Kde byl pro ně připraven pořad Pravěk – mýty a skutečnost, propojení s literaturou s touto tématikou. Pořad se žákům velmi líbil i proto, že sami pracovali na úkolech, které jim byly zadány,  pak je s pomocí lektorky vyhodnocovali

Pangea – školní kolo matematické soutěže (II. stupeň)

Mezinárodní soutěž Pangea je unikátní v nabídce matematických úloh, které čerpají témata z běžného života. Pro každý rok jsou jiná, proto se může každý žák účastnit opakovaně. Např. v posledních letech architektura, medicína, sport, doprava, stravování. Zcela poprvé si žáci mohli s Pangeou zasoutěžit v roce 2013, kdy proběhl první...

Maškaráček ve školce (taneční kroužek)

Za dětmi do mateřské školy Bieblova jsme přišly ve středu a ve čtvrtek odpoledne my, víly z tanečního kroužku Byla to opravdu úžasná atmosféra. Skvělí rodiče se zapojili do tance, ale i do některých soutěží. Děti byly akční a hravě zvládly stanoviště, které jsme si pro ně připravily na zpestření odpoledne....

Maškaráček pro děti ze školky (taneční kroužek)

Pomalinku odchází zima? Slyšíte opět zpívat sýkorky? Je doba masopustu? Aaaaa to vše je skvělá příležitost pro veselý rej masek. Kamarády z mateřské školy Nedvědova jsme pozvali ve středu do naší tělocvičny.  Připravily jsme pro ně pohádkový les, kdy překonávali malé nástrahy a sportovní stanoviště, kde si mohli vyzkoušet své dovednosti....

Den otevřených laboratoří na SGO (9. roč.)

V pátek 8.2.2019 navštívilo 13 žáků 9.A a 12 žáků 9.B Den otevřených laboratoří na SGO. Navštívili učebny fyziky, chemie, biologie a jazykovou učebnu. Byly jim nejen studenty SGO předvedeny různé pokusy, ale i sami si je mohli vyzkoušet. Akce se vydařila, žákům se na SGO líbilo.

Čas proměn (děvčata 7.tříd)

 „Čas proměn“ – Mezi námi děvčaty: U dívek 7. tříd proběhla beseda, která byla zaměřena na získávání základních vědomostí o anatomii a fyziologii lidského těla. Děvčata byla seznámena s menstruačním cyklem, jako přirozenou součástí života ženy – jako projev zdraví a ne jako nemoc. Beseda se snaží připravit děvčata na potřebnou...