Konzultace žáků 2. stupně – od 8. 6. 2020

Učitelé 2. stupně se podílí na výuce žáků 1. stupně. Skupin 1. stupně je více a bylo nutné využít i učeben 2. stupně. Z uvedených důvodů nemůže škola ve svých prostorách zajistit pravidelnou výuku žáků 2. stupně. Pravidelná výuka žáků 2. stupně bude probíhat nadále elektronickou formou, kterou budou doplňovat...

Obnovení výuky – hygienická opatření

Od pondělí 25. 5. bude obnovena výuka na 1. stupni (v maximálně 15-ti členných skupinách žáků, rozdělených dle různé délky výuky žáků a požadavků na stravování ve školní jídelně). Žáci 9. tříd navštěvují školu a připravují se na přijímací řízení již dva týdny. V nastalé situaci musela škola posílit hygienická...

Hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Kritéria hodnocení žáků školy za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází z vyhlášky MŠMT ČR číslo 211/2020.   Žáky budeme hodnotit dle §1 odstavce 1 uvedené vyhlášky:   § 1 Hodnocení žáků (1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí...

Konzultace žáků 9. ročníků

Konzultace žáků 9. ročníků k přijímacímu řízení na střední školy probíhají v úterý a ve čtvrtek od 9.00 do 10.50 hodin. Dle požadavků žáků mohou být konzultace prodlouženy (delší než do 10.50 hodin), popřípadě mohou probíhat i v další pracovní dny. Konzultace ve škole jsou i nadále podpořeny on-line výukou.

ŠKOLA UZAVŘENA – žáci se ovšem učí

Škola je pro žáky uzavřena. Aby žáci nezameškali učivo, budeme „vyučovat“ (zadávat úkoly pro procvičování i získávání nových informací ) pomocí elektronických médií a elektronických komunikačních kanálů. Prosíme zákonné zástupce žáků a žáky, aby sledovali naše webové stránky (na hlavní stránce odkaz vpravo nahoře „Výuka online“), kde budou informace o...

ŠKOLA UZAVŘENA – LYŽAŘSKÝ VÝCVIK POKRAČUJE

Z důvodu nařízení vlády jsou od středy 11. 3. 2020 až do odvolání základní školy pro žáky uzavřeny. Škola ani školní družina nebude v provozu = nesmí do budov školy pustit žáky. Obědy ve školní jídelně jsou žákům odhlášeny a nebudou se vydávat. O zrušení tohoto opatření a otevření školy...

Přespání (6. A)

V pátek 6. 3. 2020 v odpoledních hodinách jsme se sešli před školou a čekalo nás slíbené přespání ve škole. Všichni jsme se na to moc těšili. Dostali jsme příležitost strávit čas ve škole mimo školní vyučování a společně si zahrát různé hry. Nejdříve jsme si připravili třídu na přespání a pak jsme...

Naši parlamenťáci na Mount Everestuuuuuuuu :-)

Uplynulé tři dny jsme strávili v nádherném prostředi Kaprálova mlýna na výjezdním zasedání. Spolu s lektory z CEDU (Centrum pro demokratické učení) jsme směřovali různými aktivitami ke společnému cíli – zdolat nejvyšší z vrcholů světa – a to se nám právě dnes v 10.30 povedloooooo, jupíííííí. A co že se...