Preventivní program (8.A)

Ve středu jsme se vydali do Dramacentra sdružení D, kde jsme se zúčastnili preventivního programu na téma Povolené uvolnění.

Zaměřili jsme se především na svoje pozitivní vlastnosti, jak nás vnímají druzí, a naše silné stránky. Poznali jsme taky hranice našeho osobního prostoru.

Dále jsme stmelovali náš kolektiv, učili se kreativně plnit výzvu se svými spolužáky a uvědomili si tak náš význam ve skupině a naše dovednosti. Naučili jsme se spolupracovat a komunikovat své názory.

Bylo fajn, že jsme se mohli takto nad sebou zamyslet a taky společně dosahovat nějakých cílů. Většina aktivit nás bavila a jako třída jsme si akci nejen užili, ale taky se z ní poučili.