HLASOVÁNÍ O LOGU NA MIKINY A TRIČKA

Od 6. 6. do 13. 6. mohou žáci, jejich rodiče a přátelé školy hlasovat o podobě loga, které bude na tričkách, mikinách a dalších předmětech. Celá kolekce + reklamní předměty s logem školy bude po ukončení hlasování v nabídce e-shopu = bude možné si předměty zakoupit. Hlasování probíhá ZDE.  

Beseda – Doprava ve městech (5. roč.)

Žáci pátého ročníku se zúčastnili besedy na téma doprava ve městech. Jedná se o jedno z problematických témat dnešní doby. Společně jsme se podívali do samotné historie dopravy lidstva a ukázali si nejen aktuální problémy, ale i možná řešení, která by mohla napomoct k lepším zítřkům. Žáci se shodli, že každodenní kolony...

Kurzy dopravní výchovy (4.B)

Nezbytnou součástí vzdělávání je také rozšiřování a upevňování poznatků žáků v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Kurzy dopravní výchovy zajišťuje Centrum Semafor a jejich cílem je, aby žáci získali „Průkaz mladého cyklisty“. Kurz zahrnuje teoretickou přípravu žáků, praktickou část výcviku přímo na dopravním hřišti a následné zkoušky z praktické jízdy, kterých se účastní...

Fond pomoci olomouckým dětem

Statutární město Olomouc vyhlásilo výzvu k podpoře volnočasových a jiných aktivit pro děti žijící na území města Olomouce. Žádosti o podporu se podávají do 16. 2. (včetně) na odbor školství města Olomouce. Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách města Olomouce – ZDE.

25. a 26.10. bude škola v provozu

Z důvodu takřka žádné absence žáků v souvislosti s nemocí COVID-19 rozhodlo vedení školy o tom, že ve dnech pondělí 25. 10. a úterý 26. 10. 2021 bude škola v provozu bez omezení. Ve škole jsme schopni zajistit činnost homogenních skupin (pouze po třídách), tak aby se žáci mezi třídami...

Výdej obědů

Ve středu 1. 9. bude výdej obědů pro žáky školy od 9.00 do 10.00 hodin. Cizím strávníkům bude školní jídelna vydávat obědy do jídlonosičů od 10.15 do 10.30 hodin. Ve čtvrtek 2. 9. bude výdej obědů pro žáky školy od 11.00 – 12.30 hodin. Cizím strávníkům bude školní jídelna vydávat...

Provoz školní družiny – doplněno

Ve středu 1.9 bude provoz školní družiny do 15.00 hodin. Ve čtvrtek 2. 9 a v pátek 3. 9. 2021 bude provoz školní družiny do 16.00 hodin. Od pondělí 6. 9. bude provoz školní družiny do 17.30 hodin. Ráno začíná provoz od 6.00 hodin.

Fond pomoci olomouckým dětem

Statutární město Olomouc vyhlašuje 1. výzvu roku 2021 pro podání žádostí o podporu z Fondu pomoci olomouckým dětem. Peníze slouží jako příspěvek na mimoškolní aktivity žáků. Podstatou fondu je přímá podpora žáků z nízkopříjmových rodin. Žádosti se podávají v termínu od 17. května do 10. června 2021 (včetně). Podrobnosti k...