Druhý krok (3.C)

Ve třídě 3.C jsme úspěšně dokončili preventivní program Druhý krok, který děti provázel od druhého pololetí v 1. třídě – takový velký kus jsme společně ušli! Děti se při něm naučili rozeznávat svoje pocity i pocity druhých, také se naučili rozeznávat složité sociální situace a osvojovali si proces hledání promyšlených...

Bowling (8.A, 8.B)

Mezitřídním utkáním v bowlingu v Galerii Šantovka zakončili žáci 8.A a 8.B první pololetí školního roku. Rozdělili se do skupinek a hráli s obrovským nasazením. Užili si nejenom sportovních výkonů, ale i spoustu zábavy a vzájemné podpory. Akce se žákům velice líbila, a těší se na další společné akce. Důležité nebylo vyhrát, ale...

Přijímací zkoušky nanečisto (9.A,B,C)

Čas se nám přehoupl do druhého pololetí. Žáci devátých tříd uzavřeli třetí své tolik potřebné pololetní vysvědčení a čeká je únorové definitivní rozhodování o tom, co budou dělat po ukončení základní školy. ZvažujÍ studium na různých typech středních škol a letos nově i jejich prioritu při seřazení na přihlášce. Jedním...

Pololetní vysvědčení v 1.třídách

Po půlroční usilovné práci se naši prvňáčci dočkali slavnostního okamžiku – předání 1. vysvědčení. Malou slavnost zahájili společnou písničkou. Po zhodnocení celého pololetí došlo k individuálnímu předání vysvědčení. Všechny děti se vzájemně odměnily potleskem. V rámci hesla „ Za dobré vysvědčení knihu „ dostali všichni budoucí čtenáři knihu Pohádkoví pohádkáři a sladkou...

Čtení v MŠ Bieblova

V pátek 26. ledna 2024 se děti ze třetích tříd vypravily do mateřské školy Bieblova. Každý třeťák si s sebou vzal oblíbenou knížku, která je vhodná pro menší děti a má také spoustu hezkých obrázků. Po příchodu do školky už předškoláci čekali na příchod třeťáků. Starší děti si pak vybraly jednoho malého...

Den laboratoří SGO

Den otevřených laboratoří si užili žáci a žákyně osmých ročníků na pravidelné akci, kterou pro ně každoročně pořádá Slovanské gymnázium Olomouc. V pátek 26. 1. navštívili učebny fyziky, chemie, biologie, IT a jazykové učebny. Byl pro ně připraven bohatý program se soutěžemi, pokusy, prací na počítači, kde si vytvářeli svou mapu. Pomocí...

Čtení v MŠ Bieblova (třetí třídy)

V pátek 26. ledna 2024 se děti ze třetích tříd vypravily do mateřské školy Bieblova. Každý třeťák si s sebou vzal oblíbenou knížku, která je vhodná pro menší děti a má také spoustu hezkých obrázků. Po příchodu do školky už předškoláci čekali na příchod třeťáků. Starší děti si pak vybraly jednoho malého...

„Mezi námi děvčaty“ (děvčata 6. tříd)

Dne 26. 1. 2024 se uskutečnila přednáška o dospívání „Mezi námi děvčaty“ pro děvčata 6. tříd.Lektorka poutavou formou přiblížila dívkám problematiku dospívání, aby získaly základní vědomosti o anatomii a fyziologii lidského těla, osvojily si správné pojmenování rozmnožovacího ústrojí a pochopily souvislosti reprodukčního zdraví s budoucí úlohou matky. Umožnila dívkám chápat...

Olympiáda z Českého jazyka

Žáci devátých ročníku se měli možnost zúčastnit školního kola Olympiády z Českého jazyka. Z celkového počtu deseti žáků se s nejvyšším počtem bodů umístila Magda ze třídy 9.B. Na druhém místě skončila Renata ze třídy 9.A. Výherkyně Magda postupuje do okresního kola, které se uskuteční 29.1. Děkujeme všem řešitelům, gratulujeme vítězům a přejeme...

Pohádky z celého světa (5.B)

Máte rádi pohádky? Žáci 5.B tedy rozhodně ano, a proto se se v úterý 23. 1. vypravili do knihovny na besedu o pohádkách z celého světa. Nejprve jsme si připomněli známá fakta o vzniku a druzích pohádek, jaké jsou jejich atributy a také to, že původně pro svůj násilný obsah nebyly určeny...