Školní plán mobilty

Naše škola se zapojila do vypracování projektu plán bezpečné mobility, který se zabývá bezpečnou dopravou dětí do školy. Záleží nám na bezpečnosti dětí nejen ve škole, ale na jejich bezpečnosti při cestě do školy a zpět domů. Snahou je vytvořit lepší podmínky pro dopravu dětí do školy pěšky nebo na...

Informace o prospěchu

Informace o prospěchu žáků (závečných známkách za druhé pololetí z jednotlivých předmětů) již dostávají elektronicky žáci 2. stupně a průběžně i zákonní zástupci žáků 1. stupně. Zákonní zástupci žáků 4. – 9. tříd informaci o závěrečných známkách všech předmětů uvidí ve škole online od pondělí 15.6.2020 (známky budou učitelé vpisovat...

Nabídka konzultací s odborníky

V součesné těžké době škola nabízí možnost konzultací se speciální pedagožnou a psycholožkou školy. Speciální pedagožka: Mgr. Lucie Pazourková (lucie.pazourkova@zsnedvedova.cz) Psycholožko: Mgr. Pavlína Fremlová (pavlina.fremlova@zsnedvedova.cz)

Příměstský tábor

Na naší škole proběhne v době hlavních letních prázdnin příměstský tábor. Škola není organizátorem tábora. V případě dotazů kontaktujte organizátora uvedeného v informacích. Informace ZDE.