Dopravní hřiště (4. tř.)

V březnu se žáci 4.tříd v rámci výuky vydali na dopravní hřiště SEMAFOR.

Čekala je úvodní část dopravní výchovy, která byla spíše teoretická – žáci v ní získali důležité informace o pravidlech silničních provozu. Učili se, jak se bezpečně pohybovat na silnici, chodníku, cyklistických či jiných stezkách, jak má být správně vybavené kolo, kdy mohou samy bez rodičů jezdit na kole, zda je povinná helma apod.

Součástí teoretického výkladu byla i videa, na kterých děti mohly shlédnout případy dopravních nehod a vysvětlit si, jak postupovat a která pravidla dodržovat, aby k takovým nehodám nedocházelo.

Součástí byla též zdravověda zaměřená na poskytnutí první pomoci při úrazech. Děti si zopakovaly důležitá telefonní čísla a také si kromě jiného vyzkoušely masáž srdce na figuríně.

Všichni však doufáme, že to v životě nebudou potřebovat.

Další hodiny dopravní výchovy žáky čekají v květnu a červnu. V praktické části využijí své znalosti dopravních pravidel při jízdě na kole či koloběžce.