Velikonoce na hradě Šternberk (3.B)

V pátek 15. března se třída 3. B vypravila na hrad Šternberk. Program, který děti čekal, nesl jméno Velikonoce na hradě Šternberk.

Výzdoba v interiérech hradu a celý výklad byl zaměřen na historii Velikonoc. Děti si připomněly, co všechno ví o Velikonocích, jak a kdy se slaví, co je předchází, než přijdou koledníci a co si mohou vykoledovat.

Zopakovaly si, jaké jsou velikonoční tradice a symboly, co všechno k těmto svátkům jara patří.

Kromě zajímavého výkladu, doprovázeného prohlídkou nádherně vyzdobených místností, čekalo třeťáky velikonoční vyrábění.

V prostorách Hodovního sálu byly přichystány tvořivé dílny, kde si děti vybraly jednu z nabízených výtvarných technik – malování na keramiku. Na připravený talířek malovaly květinový motiv s využitím fixů na keramiku.

Na závěr třeťáci navštívili prodejnu se suvenýry, kde si mohli zakoupit malou drobnost na památku.

Tento den si všichni užili a na výlet, který byl prosvícený jarním sluníčkem, budeme dlouho vzpomínat.