Klokan – matematická soutěž

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995.  Jde o soutěž žáky oblíbenou, což dokládá počet soutěžících – v celosvětovém měřítku se jejich počet blíží k sedmi milionům, v České republice v loňském roce překročil hranici 400 000 účastníků. Je fascinujícím pomyšlení, že miliony žáků sedmi desítek zemí pěti kontinentů zasednou téměř současně (obvykle ve třetím březnovém týdnu) do lavic k řešení téměř stejných úloh testu.

Hlavní cíle soutěže Matematický klokan jsou dva. Jedním z nich je popularizace matematiky. Jde o to, dopřát každému žákovi aspoň dílčí radost z toho, že správně vyřešil několik matematických úloh, bez ohledu na jeho výsledky v hodinách matematiky. Tomuto cíli jsou podřízena jednak pravidla i organizační řád soutěže, ale též soutěžní úlohy. Druhým cílem jevyhledávání matematicky talentovaných žáků, obecně pak vyhledávání přemýšlivých dětí.

V pátek proběhlo školní kolo matematické soutěže Klokan. Zájemci z I. i II. stupně řešili zadané úlohy a po ukončení soutěže se s velkým zájmem doptávali na možnosti řešení. I u nás se potvrdilo, že úspěch závisí pouze a jen na každém jednotlivci. Tak uvidíme, kolik matematických talentů se objeví u nás 🙂