Den Země (2. B)

Žáci se v rámci prvouky zúčastnili projektového dne ke Dni Země, který se oslavuje 22. 4. V průběhu čtyř vyučovacích hodin se věnovali tématu vody, zvláště její důležitosti pro přírodu i pro lidi.

Na konkrétních příkladech žáci zjišťovali, jak může být zásoba vody ohrožena nadměrnou spotřebou a znečištěním. Formou her a pohybových aktivit zkoumali a řešili různé situace. Uvědomili si propojenost spotřebního chování v jednom místě světa a jeho možných důsledků na druhé straně Země.

Děti si pak jsou více vědomy důležitosti ochrany přírody.

Akce měla u dětí veliký kladný ohlas. Této samé akce se zúčastní i 2. A 20. 3. 2024.