Den Země (2.A)

Dne 20. 3. 2024 proběhla v 2. A  akce ke Dni Země. Byla zaměřená na problematiku nedostatku pitné vody na naší planetě.

         Děti si hravou formou zopakovaly zdroje vody na Zemi. Uvědomily si rozdíly mezi sladkou a slanou vodou, pitnou a užitkovou vodou. Pochopily, že vodu potřebují k životu nejen lidé, ale i rostliny a živočichové. Byly neustále zaměstnány různými aktivitami, ve kterých si nenásilnou formou vědomosti na dané téma osvojovaly. Při pantomimě ztvárnily a hádaly živočichy, ve skupinové práci zjišťovaly, kde se živočichové na Zemi vyskytují. Hra Pexeso byla zaměřená na šetření vody v domácnosti. Pan lektor vhodně zařadil i pohybovou soutěžní hru, která proběhla venku před třídou. Děti byly motivovány příběhem o Liše z Nigérie, která s maminkou chodila každý den přes půl hodiny pro vodu do studny. Dvě družstva soutěžila, které z nich přenese z jednoho kbelíku do druhého více vody.

         Akce byla zdařilá, dětem se program velice líbil.