Přespání ve škole (7.B)

Ve středu 26. června si žáci 7.B zpestřili závěr školního roku tím, že spali ve škole. Jednalo se o splněné přání, které žáci opakovaně připomínali v průběhu celého školního roku.

Začátek „přespávačky“ se nesl ve znamení sportu, neboť jsme první dvě hodiny strávili na školním hřišti, kde si každý našel svou sportovní aktivitu. Příjemným zpestřením byla také možnost objednat si jídlo do školy, které žáci vřele uvítali a využili. Po setmění přišla na řadu třídní schovka, na kterou všichni netrpělivě čekali. Někteří dokonce našli tak mazanou skrýš, že nebyli hledači k nalezení. Fanoušci fotbalu měli, místo schovky, možnost sledovat vypjatý zápas Čechů na Euru. Nakonec jsme se všichni přesunuli do tělocvičny, která se pro tuto noc stala naší společnou ložnicí.

Druhý den ráno bylo na tvářích žáků vidět únava z náročného dne, ale také spokojenost z povedené třídní akce.