Německá soutěž

V pátek dne 25.9. 2020 se žákyně 9.A  zúčastnily německé soutěže „Bücherwurm“. Jedná se o předčítání úryvku v německém jazyce. Vzhledem k opatřením proti  Covid 19 soutěž probíhá online. Přednes děvčat byl pořízen a zaznamenán audiovizuálně a bude posuzován odbornou porotou, která během listopadu vyhlásí výsledky  a vítěze všech zúčastněných škol v okrese Olomouc.

ADAPTAČNÍ DEN 8. TŘÍD

V pátek 18.9. vyrazili žáci 8. tříd do Lanového centra Proud v Olomouci. Čekal je pestrý program. Na začátku se naučili, jak bezpečně lézt a jak se vzájemně jistit. Pak přišla na řadu týmová soutěž. Jednotlivé týmy sbírali body za přelezení překážek, vzájemnou spolupráci i vyluštění šifry. Kdo se bál výšek, pomáhal...

Adapťáček pro šesté třídy

Bylo – nebylo, vše se změnilo aaaaaa přesto se nám to líbilo 😊 Místo v páté jeli jsme v šesté, místo na jaře jeli jsme v létě, místo na valašsko jeli jsme „za město“ místo do klasického hotelu jeli jsme do luxushotelu, místo na pět dnů jeli jsme na čtyři dny a ……...

18. 9. Adaptační den (8. AB)

V pátek 18. 9. se žáci 8. tříd zúčastní adaptačního dne, během kterého si zpříjemní začátek nového školního roku. Žáci 8. tříd se brzy budou rozhodovat o své budoucí studijní cestě. Spousta středních škol se při přijímacím řízení zaměřuje také na prospěch, který žáci získali právě v 8. třídě. Žáci...

14. 9. – 17. 9. Adaptační kurz (6.ABC)

Od pondělí 14. 9. do čtvrtka 17. 9. se žáci 6. tříd zúčastní adaptačního kurzu.   Přechod na 2. stupeň představuje pro žáky mnoho nových zajímavých zkušeností. Seznámí se s novými učiteli i kamarády. Poznají novou třídní učitelku, která se o ně bude starat následující roky. Rozšíří si znalosti v...

Letní sběr papíru aneb všechno je jinak

Krásné letní odpoledne nám sluníčko přálo. Ráda jsem se potkala se všemi, kteří se zapojili do našeho mimořádného sběru papíru. Žáci si tentokrát nosili jen „své“ balíky, pracovali rodiče, prarodiče i sourozenci. Bylo to příjemné setkání a velmi milá atmosféra. Tentokrát nešlo o losy, nešlo o odměnu a nešlo o...

Konzultace žáků 2. stupně – od 8. 6. 2020

Učitelé 2. stupně se podílí na výuce žáků 1. stupně. Skupin 1. stupně je více a bylo nutné využít i učeben 2. stupně. Z uvedených důvodů nemůže škola ve svých prostorách zajistit pravidelnou výuku žáků 2. stupně. Pravidelná výuka žáků 2. stupně bude probíhat nadále elektronickou formou, kterou budou doplňovat...

Obnovení výuky – hygienická opatření

Od pondělí 25. 5. bude obnovena výuka na 1. stupni (v maximálně 15-ti členných skupinách žáků, rozdělených dle různé délky výuky žáků a požadavků na stravování ve školní jídelně). Žáci 9. tříd navštěvují školu a připravují se na přijímací řízení již dva týdny. V nastalé situaci musela škola posílit hygienická...

Hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Kritéria hodnocení žáků školy za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází z vyhlášky MŠMT ČR číslo 211/2020.   Žáky budeme hodnotit dle §1 odstavce 1 uvedené vyhlášky:   § 1 Hodnocení žáků (1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí...