Návštěva DDM (2.B)

Ve středu 16. listopadu navštívila naše třída DDM na ulici Jánského, kde byl pro ně připraven program pod názvem „Proč má zajíc dlouhé uši“.

Děti si nejprve povídaly o tom, jak vznikl život na Zemi. Pak už žáčci pracovali ve skupinkách a plnili různé aktivity.

Nejprve dělili živočichy podle prostředí, ve kterém žijí, pak je poznávali podle části těla.

Formou hádanek si zopakovali, jakým způsobem získávají zvířata potravu.

Program byl ukončen společnou hrou – zvířecími závody.