Vánoce u dominikánů (4.A)

V úterý 13. 12. třída 4. A navštívila program Vánoce u dominikánů. Bratr Václav nás provedl kostelem a sdělil nám základní informace o životě v klášteře. Poté nám sestra Siarda povídala o Vánocích a o adventu. Tři vybraní žáci rozsvítili v kostele 3 svíčky na adventním věnci. Na závěr jsme si zazpívali koledy s panem varhaníkem a Hanka si vyzkoušela hru na varhany. Program se všem moc líbil.