Beseda v knihovně (2. B)

Žáci 2. B navštívili knihovnu na Brněnské ulici. Paní knihovnice jim byla zdatnou průvodkyní v povídání o vánočních zvycích.  Závěrem si děti zazpívaly koledy a navodily tak atmosféru blížících se Vánoc.