Knihovna (2.C)

Žáci 2.C navštívili knihovnu na Brněnské ulici. Paní knihovnice jim byla zdatnou průvodkyní v pořadu „Vyprávění o Adventním čase a Vánočních zvycích“. Poutavé vyprávění navozovalo sváteční atmosféru a koledy, které si společně zazpívali byly krásným zakončením besedy.