Návštěva Sdružení D

Zdravé a pozitivní klima je nezbytnou podmínkou toho, aby se naši žáci cítili ve škole dobře. Proto jsme pro kolektiv 5.B zajistili program Sdružení D s názvem „Já jsem já, ty jsi ty a tak je to dobře…“

Program byl zaměřen na sebepoznání, přijetí sebe sama, podpořil přijetí individuality ostatních spolužáků a v neposlední řadě nabídl třídě pozitivní společný zážitek.
Žáci si uvědomovali, jaké jsou jejich silné stránky, v čem se naopak liší, v čem jsou originální, a co mají naopak společného s ostatními. Během programu se střídaly chvíle, kdy se každý zamýšlel sám nad sebou a chvíle, kdy museli plnit úkol jako jeden tým. Formou hry bylo podpořeno pozitivní vnímání sama sebe ale také přijetí jinakosti.

U žáků měl program velký úspěch a věřím, že splnil svůj cíl, tedy pozitivně ovlivnil naše třídní klima.