Internetem bezpečně

O tom, jak se chránit na internetu, jak si vytvořit bezpečné heslo, co je kyberšikana, sexting či kybergrooming, se mohli více dovědět žáci 5.B, kteří navštívili KMOL, kde pro ně byla připravena v titulku zmíněná lekce. Z mnoha statistik, průzkumů i samotného přiznání žáků tráví děti v digitálním prostoru podstatnou část svého volného času. Často přiznávají, že se zde setkávají i s rizikovými jevy, s jejichž řešením si neví často rady. Proto považujeme za důležité jim připomenout zásadní pravidla pro chování v kyberprostoru, aby pro ně byl bezpečný, a aby jednoznačně více dával, než bral či ubližoval.