Kouzlo adventu (druhé třídy)

Žáci druhých tříd navštívili v předvánočním čase zámek v Náměšti na Hané.

Během prohlídky se seznámili se zvyky a tradicemi adventního období a ve výtvarné dílničce si vyrobili drobné dárky.

Na závěr navštívili dílnu tradičních uměleckých řemesel.