Voda nad zlato (3.B,3.A)

Žáci navštívili DDM, kde se zapojili do pořadu Voda nad zlato. Získávali nové poznatky o vodě, kde se nachází, o koloběhu vody, o živočiších ve vodě, jaké stavby by mohly být kolem řek. Zahráli si i pohádku o koloběhu vody. Pořad se dětem velice líbil.