Třídní schůzky 8. 4.

I. stupeň od 16.30 do 18.00 hod.

II. stupeň od 17.00 do 18.30 hod.